Belysning för monteringsarbetsplats

Med rätt ljus blir varje arbetsmoment korrekt, välmåendet främjas, produktiviteten ökar och felfrekvensen minskar. Belysningsbehov är ofta lika individuella som personen som ska utföra arbetsuppgiften. Detta då vi människor har olika krav. Med stigande ålder ökar dessutom behovet av ljus och känslighet för bländning är också större. Man bör därför välja ljusstyrka och färgtemperatur beroende på individen.

Med individuell anpassning är våra armaturer för monteringsarbetsplatser en oumbärlig och flexibel lösning för alla arbetare i varje situation. 

montage
Bild / Poster

Vad är fördelarna med Waldmanns armaturer för monteringsarbetsplats?

  • Individuell anpassning: ljusstyrka, färgtemperatur, position

  • Mycket god färgåtergivning

  • Exemplariskt bländskydd

  • Hållbara och energieffektiva

  • Casambi för smart ljusstyrkning via app (utvalda armaturer och modeller)

  • Fria från skadliga ämnen » läs mer