Belysning för träbearbetningsmaskiner

I verkstäder med träbearbetning finns det gott om spån och dammpartiklar. Våra armaturer för träbearbetningsmaskiner är dock inte besvärade. Inte ens stora mängder av spån och dammpartiklar i ett snickeri påverkar våra robusta och tåliga armaturer. Dessutom bidrar det anpassade och homogena ljuset till god precision och en ökad säkerhet vilket minimerar risken för olyckor i verkstaden.

holzbearbeitungsmaschinen
Bild / Poster

Vad är fördelarna med Waldmanns armaturer för träbearbetningsmaskiner?

  • Ökad säkerhet i anslutning till maskinen

  • Bästa synlighet utan stroboskopiska effekte

  • D marking (LINURA): Låg temperatur från armaturhuset förhindrar att damm eller träflisor självantänder

  • Dammtäthet

  • Maskin- eller nätspänning för olika applikationer