BELYSNING FÖR KONTOR

Header_1920x8502.jpg
Zonen-Eswird 1920x850 0000s 0001 Manuel Nachreichung der fünf sterne RAWS 2

Arbetsmiljöer blir alltmer mångfaldiga, flexibla och nätverkande. Den ökade användningen av skrivbordsdelning frigör utrymme och gör att det kan användas annorlunda. Kontoret etablerar sig som en plats dit medarbetarna kommer för att de hittar en inspirerande miljö för att träffa kollegor.

Baserat på aktivitetsbaserad arbetszonindelning erbjuder kontoret idealiskt utrymme för olika aktiviteter: för utbyte, samarbete, kreativitet eller vila. Varje arbetssituation ställer vissa krav på arbetsmiljön, möblerna och även belysningen. En holistisk ljusdesign är ett av de viktigaste designelementen i modern kontorsplanering och är en garanti för att öka trivselfaktorn på arbetsplatsen. Ljus skapar atmosfär och optimala visuella förhållanden.

Flera av våra belysningslösningar använder en kombination av ljus och insamling av information om kringmiljön för att förbättra de olika områdena. Medarbetarnas individuella behov är i fokus för våra energieffektiva belysningskoncept. För detta ändamål utvecklar vi behovsbaserade belysningslösningar för arbetsområden där människor kan njuta av att arbeta produktivt. Waldmanns belysningskoncept för kontor är hållbara, hälsosamma och digitala.Koncentration

Arbetszoner där det är extra viktigt att fokusera, utveckla och samtala. Detta kan vara solo eller i team. Ofta i ett slutet utrymme.

Exempel på applikationer:

 • Hemmakontor

 • Arbetsplats singel

 • Arbetsplats dubbel

 • Telefonbås

 • Sittbås

 • Avkopplingsbås


Samarbete

Arbetszoner som främjar utbyte och kreativt projektarbete.

Exempel på applikationer:

 • Arbetsplats för grupper om 4-6 personer

 • Tankesmedja

 • Team arbetsplats

 • Konferensrum

 • Projektrum

 • Onlinemöten

Kommunikation

Arbetszoner med informell karaktär tjänar möten med kortare vistelsetid.

 Exempel på applikationer:

 • Reception

 • Samlingsplats

 • Fikarum

 • Loungegrupp

 • Viloplats

 • Konferansrum

 • Cafeteria

Rekreation

Arbetszoner för avkoppling och återhämtning.

Exempel på applikationer:

 • Fikarum

 • Viloplats

 • Loungegrupp

Allmänrum

Allmänrum och funktionella ytor som kompletterar aktivitetsbaserade arbetszoner.

Exempel på applikationer:

 • Korridor

 • Trapphus

 • Sanitetsrum

 • Förvaringsytor

 • Teknikrum