BELYSNING FÖR SJUKvård

Karussell 1920x850 0001 dental taneo gest seitlich model 20
Zonen 1920x850 V2 0001 CM-1516-176
Zonen 1920x850 V2 0000 CM-1516-284
Karussell 1920x850 0000 isisLED behandlung3 cmyk

Patientrum och Allmänutrymmen

Zonen 1920x850 V2 0001 CM-1516-176
Zonen 1920x850 V2 0002 altentreptow gr 1
Zonen 1920x850 V2 0000 CM-1516-284
zera wand 02
vanera led bed

Belysning kan ha stor inverkan på vår kringmiljö och därmed på vårt välbefinnande. Att tillgodose naturliga behov kan hjälpa till att främja välbefinnande och stödja återhämtningsprocessen för patienter på kliniker och rehabiliteringscenter. Rätt belysning kan också säkra orientering och trygghet på äldreboenden och på så sätt hjälpa till att förebygga olyckor.

En optimal rumsbelysning skapar förhållanden som liknar dagsljus. Något som även är viktigt i korridorer och trapphusområden på vårdinrättningar. För att de boende ska kunna röra sig så fritt som möjligt balanserar ett homogent, bländfritt belysningskoncept de skiftande ljusförhållandena och förmedlar en känsla av trygghet och välbefinnande.


Arbetsplatser

Karussell 1920x850 0001 dental taneo gest seitlich model 20
Karussell 1920x850 0000 isisLED behandlung3 cmyk
Karussell 1920x850 0002 dental taneo gest L frontal model sitz 21

Effektivt och ergonomiskt ljus anpassat för den specifika visuella arbetsuppgiften  underlättar och främjar noggranhet. Våra förstoringsarmaturer TEVISIO och RING LED är idealiska för användning på arbetsplatser inom kosmetik, hud- och fotvård medans TANEO passar bra för exempelvis dentaltekniker, optiker och akustiker.

Armaturerna har mycket god anpassningsbarhet för optimal flexibilitet.
Mottagningar och Laboratorier

med arbeitsplatz teaser
med arbeitsplatz teaser2
med arbeitsplatz teaser3

Vårt systerbolag Derungs tillhandahåller belysning för medicinska områden som t ex mottagningar, kliniker och laboratorier inom vård och veterinär, samt dermatologi och gynekologi. Derungs lägger stor vikt på ergonomi och säkerhet med högkvalitativa armsystem för stor arbetsradie och noggrann inställning. Allt för att garantera en okomplicerad och säker användning.

Rengöring av armaturen spelar också en mycket viktig roll inom den medicinska praktiken. Konstruktionen hos Derungs medicinska armaturer begränsar risk för inträngning av vätskor och damm. Rengöring av ytor är märkbart enklare. Handtagen på vissa modeller kan dessutom tas loss för praktisk sterilisering.

Vänligen besök Derungs egna hemsida för produktöversikt.