BELYSNING FÖR SJUKvård

Karussell 1920x850 0001 dental taneo gest seitlich model 20
Zonen 1920x850 V2 0001 CM-1516-176
Zonen 1920x850 V2 0000 CM-1516-284
Karussell 1920x850 0000 isisLED behandlung3 cmyk

Patientrum och Allmänutrymmen

Zonen 1920x850 V2 0001 CM-1516-176
Zonen 1920x850 V2 0002 altentreptow gr 1
Zonen 1920x850 V2 0000 CM-1516-284
zera wand 02
vanera led bed

Belysning kan ha stor inverkan på vår kringmiljö och därmed på vårt välbefinnande. Att tillgodose naturliga behov kan hjälpa till att främja välbefinnande och stödja återhämtningsprocessen för patienter på kliniker och rehabiliteringscenter. Rätt belysning kan också säkra orientering och trygghet på äldreboenden och på så sätt hjälpa till att förebygga olyckor.

En optimal rumsbelysning skapar förhållanden som liknar dagsljus. Något som även är viktigt i korridorer och trapphusområden på vårdinrättningar. För att de boende ska kunna röra sig så fritt som möjligt balanserar ett homogent, bländfritt belysningskoncept de skiftande ljusförhållandena och förmedlar en känsla av trygghet och välbefinnande.


Arbetsplatser

Karussell 1920x850 0001 dental taneo gest seitlich model 20
Karussell 1920x850 0000 isisLED behandlung3 cmyk
Karussell 1920x850 0002 dental taneo gest L frontal model sitz 21

Effektivt och ergonomiskt ljus anpassat för den specifika visuella arbetsuppgiften  underlättar och främjar noggranhet. Våra förstoringsarmaturer TEVISIO och RING LED är idealiska för användning på arbetsplatser inom kosmetik, hud- och fotvård medans TANEO passar bra för exempelvis dentaltekniker, optiker och akustiker.

Armaturerna har mycket god anpassningsbarhet för optimal flexibilitet.
Mottagningar och Laboratorier (Derungs)

Vårt systerbolag Derungs tillhandahåller belysning inom medicinska områden för sjukhus, kliniker och veterinär. Sortimentet inkluderar belysning för mottagningar, laboratorier, dermatologi, gynekologi samt patientrum. Främsta fokus är ergonomi och säkerhet med högkvalitativa komponenter för daglig användning. Allt för att garantera en så okomplicerad och hållbar produkt som möjligt.


Besök Derungs hemsida för en komplett produktöversikt. Exempel på produktkategorier visas nedanför.