BELYSNING FÖR SJUKvård

Karussell 1920x850 0001 dental taneo gest seitlich model 20
Zonen 1920x850 V2 0001 CM-1516-176
Zonen 1920x850 V2 0000 CM-1516-284
Karussell 1920x850 0000 isisLED behandlung3 cmyk

Vårdrum och Kliniker

Armaturer för patientrum, äldreboende, väntrum, rekreation, korridorer, trappor och sanitetsrum.

Zonen 1920x850 V2 0001 CM-1516-176
Zonen 1920x850 V2 0002 altentreptow gr 1
Zonen 1920x850 V2 0000 CM-1516-284
zera wand 02
vanera led bed

Belysning har stor inverkan på rumsdesign och vårt välbefinnande. Belysning som tillgodoser behov kan stödja återhämtningsprocessen på kliniker och rehabiliteringscenter eller ge orientering och trygghet på äldreboenden och på så sätt hjälpa till att förebygga fall. Speciellt konstgjord belysning med dagsljusspårning har en positiv inverkan på kroppen.

Optimal rumsbelysning skapar förhållanden som liknar dagsljus. Särskilt i korridorer och trapphusområden på vårdinrättningar är fallförebyggande högsta prioritet. För att de boende ska kunna röra sig så fritt som möjligt balanserar ett homogent, bländfritt belysningskoncept de skiftande ljusförhållandena och förmedlar en känsla av trygghet och trygghet.

Patienten eller boendes rum erbjuder en individuell retreat; å andra sidan sker här sjukvård och omvårdnad. Dessa olika uppgifter bör stödjas av ett lika mångsidigt ljuskoncept. Vägg- eller takbelysning med direkta och indirekta ljuskomponenter samt en läslampa är en del av basutrustningen.

Även ett fönsterlöst sanitetsområde kan få en solig start på dagen tack vare professionell belysning. En homogen väggmonterad armatur med låg skugga skapar en behaglig rumsatmosfär och hjälper till med personlig hygien. I våtutrymmen ökar fallrisken av fukt på golvet. Tillräckligt ljus och skuggfri belysning säkerställer en mycket bättre uppfattning av rummet och mer säkerhet. Bra belysning underlättar även vårdpersonalens arbete.

Arbetsplatser

Armaturer för dentaltekniker, optiker, akustiker, fotterapeuter and kosmetologer.

Karussell 1920x850 0001 dental taneo gest seitlich model 20
Karussell 1920x850 0000 isisLED behandlung3 cmyk
Karussell 1920x850 0002 dental taneo gest L frontal model sitz 21

Bra ljus som motsvarar den visuella uppgiften och kan anpassas efter individuella behov underlättar arbetet. Våra förstoringsarmaturer till exempel är idealiska för behov inom kosmetika, hud- och fotvård.

Även dentaltekniker, optiker och akustiker drar nytta av fördelarna med vår kvalitativa och energieffektiva belysning det dagliga arbetet.

Vår två-delade arm armatur kännetecknas av största möjliga anpassningsbarhet och därmed optimal anpassning till den visuella uppgiftens krav och individuella preferenser. Som Engineers of Light är ergonomin i våra belysningslösningar också särskilt viktig för oss som en del av produktkvaliteten.

Detta märks till exempel i form av flexibelt justerbara ljusstavar, kontinuerligt dimbara belysningsstyrkor, val av olika ljusfärger och höga färgåtergivningsvärden. Våra arbetsplatsarmaturer för vårdsektorn är utmärkta för ryggvänligt arbete och emissionstestade. För hälsosamt arbete.