Dynamisk dagsljusimitation (VTL)

Människokroppen utför samma program varje dag. Den ”inre klockan” bestämmer sömnperioder och vakna perioder, men även hjärtfrekvensen, blodtrycket och humöret. Det är en rytm av biologiska processer som till stor del styrs och stöds av ljuset. Här spelar hormonerna kortisol och melatonin en viktig roll. Om kroppen inte får något ljus som signalerar tiden och rytmen kan man drabbas av kronisk trötthet, sömnstörningar eller depressioner.