Ljus i hälso- och sjukvården

Även inom hälso- och sjukvården gynnar ljus patienternas välbefinnande. Ljuset stöttar dessutom läkare och vårdpersonal på samma sätt när man måste klara av att se outtröttligt och felfritt. Som leverantör av hälsovårdstjänster stöter läkare med egen praktik och kliniker på många olika uppgifter: undersökningar och behandlingar, arbeten på datorn. Koncentration och ett vaket sinne krävs nästan utan uppehåll. Därför är den medicinska utrustningens säkerhet och tillförlitlighet - hit hör även belysningen - särskilt viktig. Samtidigt ökar temat ekonomisk effektivitet i betydelse. Intelligenta och högvärdiga belysningslösningar bidrar till att reducera de löpande driftkostnaderna avsevärt.