Laboratorium

Laboratorieundersökningar utgör en betydande komponent som det inte längre går att bortse från i moderna sjukhus. De resultat som har uppnåtts när det gäller detta är viktiga förutsättningar för diagnos, terapi och för patientens samlade tillfrisknande. En lämplig belysningsteknik med effektiv lysdiodteknologi är ett stöd för arbetet i laboratoriet och ger ett ljus som är fritt från skuggor och bländande reflexer.