Övernattningsrum

I centrum för planeringen av belysningen står även övernattningsrummet. Å ena sidan handlar det om det egentliga boendeområdet och möjligheten för individen att dra sig tillbaka och å andra sidan äger det medicinska omhändertagandet och vården rum här. Dessa olika uppgifter bör få stöd av ett lika mångsidigt belysningskoncept. En vägg- eller takbelysning med en direkt och en indirekt andel samt en läslampa hör då till grundutrustningen.