Rastrum

Numera erbjuder vårdinrättningarna en åldersanpassad trädgård eller till och med en demensträdgård för att skapa möjligheter till rörelse och avslappning. En del av de äldre utnyttjar knappt eller mycket sällan detta erbjudande. Kanske beror detta på det skarpa solljuset eller på fallrisken vid dåligt väder? En bostadsliknande utformning av uppehållsområdena ökar alltmer i betydelse. Hit hör även en professionell belysningslösning.