Sanitärutrymme

Även ett fönsterlöst sanitärutrymme kan ge en solig start på dagen tack vare professionell belysning. En homogen väggbelysning med få skuggor skapar en angenäm atmosfär i rummet och är ett stöd vid vården av kroppen. I våtutrymmen ökar fallrisken på grund av fuktighet på golvet. En tillräckligt ljus och skuggfri belysning ger en betydligt bättre varseblivning av rummet och ökad säkerhet.