Belysning i servicehus

Ett professionellt belysningskoncept som går in på ägarnas, personalens, de äldres och besökarnas behov är av central betydelse i äldrevården. Waldmann har antagit denna utmaning. I och med att synen försämras avsevärt med tilltagande ålder får framför allt äldre människor kämpa med följderna av bristfällig belysning. Äldre människor är dessutom exempelvis känsligare för bländning. En åldersanpassad belysning med hög ljuskvalitet förhindrar speglingar, ljusreflexer och kontraster mellan ljust och mörkt.

Ljus för seniorer ökar välbefinnandet, bidrar till att förebygga fall, underlättar varseblivningen och orienteringen och strukturerar dagens gång genom att efterlikna dagsljuset (biologiskt verksam belysning med Visual Timing Light).