Contact formulieren Webseite - Informatie over de verzameling van uw persoonlijke gegevens conform art. 13 en 14 GDPR


Gegevensprocessor

Verantwoordelijk:

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Adres:

Peter-Henlein-Str. 5
78056 Villingen-Schwenningen

Telefoon:

+49 7720-601-0

Fax:

+49 7720-601-290

E-post:

info@waldmann.com

Internet adres:

www.waldmann.com

Directeur:

Christoph Waldmann
Daniel Hug
Thomas Müller

Gegevensbescherming commissaris:

vimopro GmbH, E-mail: datenschutz@waldmann.comVerwerkingskader

Indien u via de contactformulieren op onze website contact opneemt, worden de volgende persoonsgebonden gegevenscategorieën verwerkt:

  • Adresgegevens (firma, straat, postcode, plaats, land)

  • Gegevens contactpersoon (titel, voornaam, achternaam, functie/afdeling, e-mail, telefoonnummer, faxnummer)

Op het contactformulier wordt tevens uw berichtentekst verwerkt.

Op het snel-contactformulier, dat via de toets "Hebt u vragen" kan worden opgeroepen, wordt tevens de tekst van uw bericht verwerkt.

Op het catalogusformulier worden tevens uw catalogusbestellingen en zo uw productinteresse verwerkt.

Op het projectaanmeldingsformulier worden tevens de gegevens van het bouwproject verwerkt.

Op het formulier Online-retouren worden tevens, indien aanwezig, uw klantnummer en referentienummer verwerkt.

In het contactaanvraag-formulier van onze B2B-onlineshop worden daarbij naar de productreeks en uw commentaar/berichttekst gevraagd.

In het contactformulier en in het aanvraagformulier van onze B2B-onlineshop wordt daarbij naar uw berichttekst gevraagd.

In het registratieformulier op onze website wordt u ook gevraagd via welk medium u geïnformeerd wilt worden.

Het doel van de verwerking is de verwerking van uw aanvragen bij de firma Waldmann.

De verwerking vindt plaats op basis van uw instemming door het gebruik van dit formulier.

De archivering van uw gegevens richt zich naar de reden van uw aanvraag.


Bekendmaking en internationaal aspect

De gegevens worden overeenkomstig de reden van hun aanvraag binnen de firma aan de betreffende afdeling doorgezonden. Indien u niet uit Duitsland komt worden uw gegevens doorgezonden aan de dochteronderneming resp. de Waldmann-vertegenwoordiging in uw land. Het overzicht van dochterondernemingen en vertegenwoordigingen vindt u op onze contactpagina. Daarbuiten vindt geen overdracht aan externe ontvangers plaats.


Rechten van de betrokkene

U hebt het recht op informatie, berichtgeving, verwijdering, beperking van de verwerking of het recht van bezwaar tegen de verwerking. U hebt verder het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wanneer u van mening bent, dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens onwettig is.