Information om skydd av personuppgifter

Vi, Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, tar skydd av personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och enligt personuppgiftslagen samt enligt denna dataskyddsförsäkran.

Denna dataskyddsförsäkran gäller för alla domäner som ägs av Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, särskilt www.waldmann.com och www.waldmann-images.com.

I slutet av denna dataskyddsförsäkran finns det länkar till information om hur personuppgifter samlas in enligt art. 13 och 14 i GDPR som för ämnena ”Kontaktformulär” och ”Bilddatabas”.

Läs den här informationen om skydd av personuppgifter noggrant. Kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges under punkt I vid frågor eller synpunkter.

I. Namn och kontaktuppgifter för ansvarig handläggare och dataskyddsansvarig

Handläggare för hantering av dina personuppgifter för användning av våra webbplatser är:

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Germany
Phone: +49 7720 601 0
E-Mail: info@waldmann.com


vimopro GmbH
Warenburgstr. 5
78050 Villingen-Schwenningen

Vår dataskyddsansvarige kan kontaktas på adressen ovan (att. dataskyddsansvarig) samt på
datenschutz@waldmann.com.


II. Syften med databehandlingen, gällande bestämmelser samt den ansvariga handläggarens legitima intressen och hur länge uppgifterna bevaras

1. Allmänt om databehandling

I normala fall kan man använda våra webbplatser utan att personuppgifter måste anges. Vi registrerar bara dina personuppgifter om det krävs för att du ska kunna använda vårt webbinnehåll samt våra tjänster. Om du anger personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) på våra webbplatser görs detta alltid frivilligt. De här uppgifterna lämnas inte vidare till tredje part utan ditt samtycke.

Utan ditt medgivande behandlar vi bara dina uppgifter om det inte är möjligt att få ditt medgivande och om det är uttryckligen tillåtet enligt lag.

Gällande bestämmelser för hantering av personuppgifter:

 • Art. 6 avsn. 1 punkt a) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen), om du uttryckligen har godkänt att dina uppgifter får användas för ett visst syfte.

 • Art. 6 avsn. 1 punkt b) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen), om hantering av dina uppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal som du ingår i och för att genomföra åtgärder i samband med avtal.

 • Art. 6 avsn. 1 punkt c) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen), om dina uppgifter behövs för att uppfylla lagstadgade skyldigheter.

 • Art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen), om dina uppgifter behövs för att tillgodose ett visst legitimt intresse hos vårt företag eller tredje part och detta inte inkräktar på den berörda personens intressen och grundläggande rättigheter.

Personuppgifter raderas eller begränsas i behandlingen när syftet med hanteringen inte längre föreligger, om uppgifterna inte måste sparas på grund av lagstadgade, avtalsrelaterade eller stadgeenliga bestämmelser.

I följande fall behandlas personuppgifter:


2. Besök på våra webbplatser | Loggfiler

När du besöker våra webbplatser registreras och sparas systemrelaterad information i så kallade serverloggfiler (”loggfiler”) som överförs automatiskt till oss från din webbläsare. Dessa är:

 • IP-adressen för den använda enheten

 • Datum och tidpunkt för besöket

 • Namn och URL för nedladdad fil

 • Referens-URL (webbplats som du länkats från) och använda länkar

 • Information om webbläsartyp, använd version och eventuellt ditt operativsystem samt namnet på din internetleverantör

Den här informationen kan inte länkas till en viss person; vi kan inte avslöja din identitet. Informationen i loggfilerna sparas alltid separat och inte tillsammans med andra personuppgifter; den sammanförs inte med andra datakällor.

Den här informationen behandlas av oss enligt art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR för att tillhandahålla innehåll på våra webbplatser samt för att säkerställa funktionen hos våra informationstekniska system, för att optimera våra webbplatser samt för att analysera systemsäkerheten och systemstabiliteten.

Informationen sparas i 2 veckor och raderas sedan automatiskt.


3. Databehandling i samband med att ett avtal tecknas, genomförs eller avslutas

a) Teckna avtal | Genomföra avtal

Vid beställning på telefon, skriftlig beställning eller beställning via vår nätbutik registrerar vi de uppgifter som behövs för att teckna, genomföra och avsluta försäljningsavtalet. Dessa är:

 • Efternamn, förnamn

 • Faktureringsadress och eventuell avvikande leveransadress

 • E-postadress

 • Fakturerings- och betalningsinformation

 • Momsregistreringsnummer

 • Eventuellt telefonnummer

Övrig information är frivillig. Den här beställningsinformationen länkas till ditt användarkonto och används bara för att genomföra din beställning, särskilt leverans av beställda varor, om inte informationen används i reklamsyfte (se punkt 4.). Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt b) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen). Dessutom behandlar vid din e-postadress enligt art. 6 avsn. 1 punkt c) i GDPR, eftersom vi är skyldiga att skicka en elektronisk orderbekräftelse.

Uppgifter som registrerats för avtalshantering sparar vi tills lagstadgad respektive avtalad garanti löpt ut. Sedan raderar vi dessa uppgifter om vi enligt handels- och/eller skattemässiga bestämmelser inte är skyldiga att spara dessa under en lagstadgad period (fakturarelevant information sparas normalt i 10 år efter det att avtalet tecknats). I detta fall används uppgifterna endast för lagstadgade syften (t.ex. kontroller från skatteverket) tills de raderas.

Avtalshanteringen sköts av externa logistikleverantörer. Vi lämnar ut dina kontaktuppgifter till dessa om det krävs för att leverera beställda varor. Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt b) och punkt f) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen). Våra leverantörer använder endast dessa uppgifter för nära förestående och korrekt varuleverans till dig och sedan raderas de.


b) Kreditupplysning och utlämning till kreditinstitut

Om du väljer ett betalningsalternativ där vi ingår som borgenär, t.ex. vid beställning mot faktura, förbehåller vi oss rätten att, enligt art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR, för att skydda våra legitima intressen, särskilt vid obetalda fakturor och missbruk av vår nätbutik, göra en ID- och kreditupplysning hos specialiserade företag (kreditinstitut). Vi gör bara ID- och kreditupplysningar för företag. När det gäller frilansare överförs de nödvändiga personuppgifterna (efternamn, förnamn, företag, adress). Vi samarbetar i detta syfte med

Creditreform Konstanz Müller & Schott GmbH & Co. KG
Geschäftsstelle Villingen
Marie-Curie-Str. 2
78048 Villingen-Schwenningen

Mer information om databehandling hos Creditreform och beräkning av sannolikhetsvärden (poäng) hos Creditreform, som eventuellt kan ingå i en kreditupplysning finns på
https://www.creditreform.de/index.html.

Vi använder bara kreditupplysningen för att fatta avvägda beslut om motivering, genomförande eller avslut av ett avtal med dig och erbjuda dig olika betalningsalternativ baserat på detta. Du kan invända mot att dina uppgifter används för kreditupplysning enligt art. 21 i GDPR. Observera att vi i så fall inte kan erbjuda alla betalningsalternativ, särskild inte de som innebär att vi blir borgenärer.


4. Databehandling i reklamsyfte

a) Direktmarknadsföring per post

Personuppgifter som du lämnar för orderhantering sparas i din användarprofil hos oss. Vi förbehåller oss rätten att behandla dessa uppgifter – efternamn, förnamn, adress och eventuellt annan information som du lämnat ut frivilligt, t.ex. födelsedag – för att skicka information om nya erbjudanden, produkter och tjänster per post. Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen).

Du kan när som helst och utan kostnad invända mot att dina uppgifter används för detta syfte i framtiden genom att skicka ett meddelande till adressen som anges i punkt I.

Dina uppgifter används då inte längre i reklamsyfte och raderas, om de inte behövs för andra syften, om det har gått sex år sedan du beställt varor eller tjänster via vår närbutik.


b) Direktmarknadsföring via e-post och på telefon

aa) Med uttryckligt medgivande

Vi använder din e-postadress och/eller ditt telefonnummer för reklam om du uttryckligen godkänt det. Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt a) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen).

Du kan när som helst och utan kostnad invända mot att dina uppgifter används för e-post och telefonsamtal/sms i framtiden genom att skicka ett meddelande till adressen som anges i punkt I. eller via länken i reklammeddelandet.


Din e-postadress och ditt telefonnummer används inte längre för reklam och raderas när du tagit tillbaka ditt medgivande, förutsatt att de inte används för andra tillåtna syften.


bb) Utan uttryckligt medgivande

Om vi registrerat din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller tjänst, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden med liknande produkter i vårt sortiment per e-post. Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR i kombination med § 7 avsn. 3 UWG (i Sverige gäller dataskyddsförordningen).

Du kan när som helst och utan kostnad invända mot att din e-postadress används för reklam i framtiden genom att skicka ett meddelande till adressen som anges i punkt I eller via länken i reklammeddelandet.

Din e-postadress används då inte längre för att skicka reklam och raderas, förutsatt att den inte behövs för andra tillåtna syften, om uppgifterna om dig inte ändrats på tre år eller om inga nya dokument (t.ex. kontaktrapporter, e-post, korrespondens) registrerats i vårt CRM-system på tre år.


c) Nyhetsbrev

På våra webbplatser kan du registrera dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att du ska kunna får vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress. Ditt namn anger du frivilligt och det används bara för att tilltala dig personligen i vårt nyhetsbrev. Vi använder en så kallad Double Opt In-metod: Först när du klickar på bekräftelselänken i meddelandet som skickats till den angivna e-postadressen registrerar vi din e-postadress i vår utskickslista.

Informationen som du lämnat används enligt ditt medgivande (art. 6 avsn. 1 punkt a) i GDPR) endast för att skicka nyhetsbrev. Dessutom registrerar vi din IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen för att kunna protokollföra registreringen, baserat på art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR.

Du kan när som helst sluta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du behöver bara skicka ett meddelande till adressen som anges i punkt. I. eller använda länken ”Unsubscribe” som finns i slutet av varje nyhetsbrev. När du har avregistrerat dig används inte längre dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev och raderas om de inte används för andra tillåtna syften.


5. Webbplatsanalys och webbpresens

a) Allmänt om kakor

Vi använder så kallade kakor på våra webbplatser. Kakorna används enligt art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR för att optimera våra webbplatser och analysera besök (”legitimt intresse”).

Kakor är små textfiler som sparas på en enhet via webbläsaren. Kakor orsakar inga skador och innehåller inga virus. De används för att förbättra våra sidor och göra dem effektivare och säkrare. De flesta kakor som vi använder är inte bestående kakor, särskilt så kallande sessionskakor. De raderas när du lämnar sidan och används bland annat för att vi ska kunna se om du har loggat in med ditt användarkonto. Andra kakor finns kvar på din enhet en viss tid (kvarvarande kakor) och används så att vi känner igen din webbläsare nästa gång du besöker oss. Dessutom använder vi kakor för att registrera statistik om hur våra webbplatser används och för att optimera vårt utbud. Hur länge kakorna sparas beror på vad de används till.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Du kan även ställa in din webbläsare så att du informeras när kakor sparas och bara tillåter kakor i undantagsfall, tillåta kakor för specifika fall eller inte alls, eller välja att radera alla kakor automatiskt när webbläsaren stängs. Om du avaktiverar kakor kan funktionerna på våra webbplatser begränsas.


b) Webbanalys

Följande webbanalystjänster används på våra webbplatser:


aa) Google Analytics

På våra webbplatser används, enligt art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR, Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Ca 94043, USA (”Google”) för att formge och optimera webbplatsernas funktioner och utseende. Google Analytics använder kakor och sammanställer pseudonymiserade användarprofiler. Information om användningen av våra webbplatser som genererats av kakan (typ och version av webbläsare, operativsystem, referens-URL, IP-adress samt tidpunkt för serveranslutning) överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och sparas där. Din IP-adress används av Google inom medlemsstaterna i EU eller EES dessförinnan, och anonymiseras så att den inte kan kopplas till en viss person (IP-maskning). Google sammanför inte IP-adressen med annan information. Google har fått i uppdrag av oss att använda denna information för att utvärdera din användning av våra webbplatser för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbplatserna och för att ta fram ytterligare tjänster som hänger samman med användningen av webbplatserna.

Du kan förhindra att kakor sparas genom att du ställer in detta i ditt webbläsarprogram. Vi hänvisar dock till att du i så fall inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser fullt ut. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar informationen som genererats av kakan och som hör till din användning av webbplatserna (inkl. din IP-adress) samt att Google behandlar denna information, genom att du laddar ner och installerar pluginprogrammet för webbläsare som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Som alternativ till pluginprogrammet för webbläsare kan du förhindra att informationen registreras av Google Analytics genom att aktivera följande länk. En Opt Out-kaka sparas då på din enhet och förhindrar att din information sparas när du besöker våra webbplatser. Observera att Opt Out-kakan bara gäller för den här webbläsaren och bara för vår webbplats, och att du måste spara kakan igen om du raderar kakor i din webbläsare.Mer information om användarvillkor och dataskydd i samband med Google Analytics finns på Googles webbplatser.


ab) Hotjar-webbanalys

På våra webbplatser använder vi Hotjar, en webbanalystjänst från Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa (”Hotjar”). Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen); databehandlingen används för att förbättra och gestalta våra webbsidor efter dina behov.

I samband med detta registreras interaktioner mellan slumpmässigt utvalda personer och webbplatsen anonymt. Ett protokoll genereras som t.ex. innehåller musrörelser och klick i syfte att förbättra våra webbplatser. Hotjar använder kakor för detta. För att personer inte ska kunna kopplas direkt till denna information sparas och behandlas IP-adresserna endast i anonymiserat format. Dessutom analyseras information om operativsystem, webbläsare, inkommande och utgående hänvisningar (länkar), geografisk plats samt enhetens upplösning och typ i statistiksyfte. Den här informationen är inte personrelaterad och vidarebefordras inte till tredje part av oss eller Hotjar.

Om du inte vill att dina uppgifter registreras kan du avaktivera detta på alla webbplatser där Hotjar används, genom att ställa in DoNotTrack i din webbläsare. Mer information finns på:https://www.hotjar.com/opt-out

Mer information om Hotjar och databehandling hos Hotjar finns på: https://www.hotjar.com/privacy


ac) Pixel-code technology

Die Herbert Waldmann GmbH & Co. KG uses products and services for analysis and marketing purposes, which are provided by Visable GmbH (www.visable.com) in cooperation with them. To that end, pixel-code technology is used to collect, process and store data in order to create at least pseudonymised, but where possible and sensible, completely anonymous user profiles. Data collected, which may initially still include personal data, is transmitted to Visable or is collected directly by Visable and is used to create the aforementioned user profiles there. Visitors to this website are not personally identified and no other personal data is merged with the user profiles. If IP addresses are identified as personal, they are immediately deleted. You can object to the processing operations described with future effect at any time:


c) Google-Remarketing

På våra webbplatser använder vi remarketing-teknik från Google Inc., 600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Ca 94043, USA (”Google”). Behandling av data för remarketing sker enligt art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR (”legitima intressen”). Genom att använda remarketing kan vi visa reklam som är anpassad efter dina intressen för att göra våra webbplatser mer intressanta för dig och för att du ska slippa se sådant du inte när intresserad av.

Googles remarketing-funktion används för att visa intressant reklam för de som använder våra webbplatser i samband med Googles reklamnätverk. Detta görs genom att kakor sparas i din webbläsare som registrerar din användning hos Google när du besöker olika webbplatser. Därmed kan Google registrera tidigare besök på våra webbplatser och visa reklam om våra produkter och tjänster när du besöker andra webbplatser som använder Googles remarketing-funktion. Enligt Google kopplas ingen information som registrerats i samband med remarketing till dina personuppgifter som eventuellt sparas av Google. Enligt Google används bara pseudonymiserad information vid remarketing.

Om du inte vill att remarketing-funktionen från Google används kan du avaktivera detta genom att ställa in det på http://www.google.com/settings/ads. Alternativt kan du avaktivera användningen av kakor för intresserelaterad reklam genom att följa anvisningarna på http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Mer information om Google remarketing och Googles dataskyddsförsäkran finns på http://www.google.com/privacy/ads/.

Dessutom kan du avaktivera targeting- och remarketing-funktioner, alla eller vissa, genom att välja dessa med hjälp av preferenshanteraren som kan hämtas här:

http://youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


d) Dina cookie-inställningar


6. Kontaktformulär | ”Har du frågor”

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret på våra webbplatser eller via e-post eller via knappen ”Har du frågor” med frågor, sparas dina uppgifter inklusive kontaktuppgifterna som du har lämnat (bl.a. namn, e-postadress, telefonnummer samt företag och postnummer för ansvarig kontaktperson) för behandling av frågan och feedback vid behov. Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt b) och f) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen); legitima syften är behandling och uppföljning av frågor från användare samt kontakt med användare i rådgivnings- och utvärderingssyften. Informationen raderas efter 3 månader sedan den senaste kontakten, om vi enligt lag inte är skyldiga att spara den längre. Mer information om databehandling i samband med kontaktformulär finns här.7. Bilddatabas

Information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med vår bilddatabas finns här.

III. Överföring av dina uppgifter till tredje part

Överföring av dina uppgifter till tredje part sker inte om inget annat anges enligt punkt II. Vi lämnar i synnerhet inte ut dina uppgifter, med undantag för de syften som anges i punkt II., till mottagare med huvudkontor utan för EU eller EES. Om information överförs till servrar hos leverantörer som vi anlitat för tracking- eller targetingfunktioner i USA för behandling enligt punkt II, görs detta enligt principen ”Privacy Shield”.

Vi använder även ibland externa leverantörer för behandling av personuppgifter i samband med orderbehandling enligt art. 28 i GDPR (t.ex. för IT-tjänster). Dessa leverantörer har valts ut noggrant och de är skyldiga att följa våra anvisningar. Vi kontrollerar regelbundet att detta efterlevs.

Dina uppgifter lämnas bara ut till t.ex. tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter enligt gällande bestämmelser, om det är nödvändigt för att förhindra och upptäcka bedrägeri och andra straffbara handlingar eller för att säkerställa säkerheten hos våra databehandlingssystem. Här gäller art. 6 avsn. 1 punkt c) (uppfylla lagstadgade skyldigheter) och punkt f) (säkerställa legitima intressen) i GDPR (i Sverige gäller dataskyddsförordningen).


IV. Den registrerades rättigheter

Om vi behandlar dina personuppgifter har du enligt art. 4 nr 1 i GDPR följande rättigheter enligt kapitel 3 i GDPR:


1. Rätt till återkallelse

Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas om det finns stöd för det i enligt art. 6 avsn. 1 punkt f) i GDPR (legitima syften) (art. 21 i GDPR). Enligt art. 21 avsn. 1 stycke 1 i GDPR är vi bara skyldiga att omsätta din invändning om du anger tyngre vägande skäl som är baserade på din särskilda situation. Dina personuppgifter behandlas inte längre, förutsatt att det inte finns tvingande skäl för att använda dem som övergår dina intressen, rättigheter och friheter eller om de måste användas i samband med rättsanspråk.

Att dina personuppgifter används i reklam- och marknadsföringssyften kan du när som helt invända mot, utan att ange skäl. Dina uppgifter används då inte längre i reklam- och marknadsföringssyften.


2. Rätt till återkallning av dataskyddsrättligt samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt dataskyddsrättliga samtycke utan att ange skäl genom att skicka ett meddelande till adressen som anges i punkt I, utan extra kostnad (förutom överföringskostnadsavgifter från din leverantör). När du återkallar ditt samtycke påverkas inte behandlingen som utförts fram tills det.


3. Andra rättigheter

 • Rätt till insyn i dina personuppgifter som sparats hos oss, särskilt i användningssyften, uppgiftskategorier och källa, om du inte lämnat ut dem direkt till oss, mottagarkategorier för dina uppgifter, planerat bevarande samt dina rättigheter (art. 15 i GDPR)

 • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter (art. 16 i GDPR)

 • Rätt till radering av dina personuppgifter, särskilt när syftena som de använts till inte längre kvarstår och vi enligt lagstadgade, avtalsrelaterade eller gällande bestämmelser inte längre är skyldiga att spara dem (art. 17 i GDPR)

 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter (art. 18 i GDPR)

 • Rätt till dataportabilitet för dina personuppgifter som du lämnat ut till oss i ett allmänt, maskinläsbart format (art. 20 i GDPR)


4. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Enligt art. 77 i GDPR har du, utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot denna förordning.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Herbert Waldmann GmbH & Co. KG gällande dataskydd är:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Königstrasse 10a
70173 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de


V. Datasäkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, publicering och åtkomst från obehöriga, och anpassar dessa hela tiden enligt den tekniska utvecklingen. Våra säkerhetsåtgärder förbättras löpande i enlighet med den tekniska utvecklingen.

På våra webbplatser använder vi SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av sekretessbelagt innehåll, t.ex. förfrågningar som du skickar till oss. Att en anslutning är krypterad ser du genom att ”http://” ändras till ”https://” på adressraden i webbläsaren och på låssymbolen på webbläsarraden. När SSL-kryptering är aktiverad kan data som överförs till oss inte läsas av tredje part.

Vi vill dock informera om att det kan förekomma säkerhetsbrister vid dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post). Det går inte att skapa ett vattentätt skydd mot åtkomst till data från tredje part.


VI. Länkar till externa webbplatser

Vi länkar till webbplatser från andra leverantörer (tredje part), t.ex. på våra profiler i sociala nätverk som LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram och Facebook. Vi vill informera om att vi inte kan påverka vilka data som används av de här leverantörerna när du klickar på dessa länkar. Eftersom vi inte har någon kontroll över databehandlingen hos tredje parter kan vi inte ta något ansvar för detta. Mer information om hur dina uppgifter används av tredje parter finns i dataskyddsinformationen från respektive leverantör.

Mer information (närvaro på sociala medier)


VII. Anpassning av informationen om skydd av personuppgifter

Informationen om skydd av personuppgifter uppdateras då och då så att de motsvarar de senaste rönen eller ändrade ramvillkor. Vi rekommenderar att du regelbundet informerar dig om ändringar på den här sidan.


Information och tillgång till personuppgifter enligt art. 13 och 14 i GDPR


Version: April 2020