Bilddatabas - Informationsskyldighet om att tillhandahålla information vid insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med artiklarna 13 och 14 i GDPR (General Data Protection Regulation, den allmänna dataskyddsförordningen).


Dataprocessor

Ansvarig:

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Adress:

Peter-Henlein-Str. 5
78056 Villingen-Schwenningen

Telefon:

+49 7720-601-0

Fax:

+49 7720-601-290

E-post:

info@waldmann.com

Webbadress:

www.waldmann.com

VD:

Christoph Waldmann
Daniel Hug
Thomas Müller

Dataskyddskommissionär:

vimopro GmbH, E-mail: datenschutz@waldmann.comOmfattning av behandling

Såvida du vill få tillgång till produkt-, ansöknings-, referens-, evenemangs- eller arbetsbilder i vår bilddatabas måste du registrera dig. Följande kategorier av personuppgifter kommer att behandlas.

  • Adressuppgifter (företag, namn, gata, husnummer, postnummer, ort och land)

  • Kontaktuppgifter (företag, namn, avdelning, telefon, fax, hemsida, e-mail och språk)

Samtliga registrerade besökare har behörigheter för nedladdning, där syftet med spårbarheten är att förnamn, namn, orderdatum och bild-ID för nedladdningen lagras.


Syftet med behandlingen är registrering och godkännande av användare av bilddatabasen.

Behandlingen baseras på ditt samtycke vilket du ger genom att registrera dig.


Registreringsdata kommer inte att raderas automatiskt. När en användare inte längre behöver åtkomst till sitt konto kan de själva ta bort kontot.


Överföring och utländsk anknytning

Uppgifterna kommer att vidarebefordras till respektive avdelning i enlighet med orsaken till din förfrågan. Såvida du inte är från Tyskland skickas dina uppgifter till dotterbolaget eller Waldmann-företaget i ditt land. Översikten över dotterbolag och byråer finns på vår kontaktsida. Därutöver förekommer det ingen överföring till externa mottagare.


De registrerades rättigheter

Du har rätt till information om, rättelse, radering alternativt begränsning av behandling eller rätt att upprätta en klagan mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskydd (Datainspektionen) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.