Kontaktformulär webbplatser - IInformationsskyldighet om att tillhandahålla information vid insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med artiklarna 13 och 14 i GDPR (General Data Protection Regulation, den allmänna dataskyddsförordningen).


Dataprocessor

Ansvarig:

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG

Adress:

Peter-Henlein-Str. 5
78056 Villingen-Schwenningen

Telefon:

+49 7720-601-0

Fax:

+49 7720-601-290

E-post:

info@waldmann.com

Webbadress:

www.waldmann.com

VD:

Christoph Waldmann
Daniel Hug
Thomas Müller

Dataskyddskommissionär:

vimopro GmbH, E-mail: datenschutz@waldmann.comOmfattning av behandling

När ni kontaktar oss via kontaktformulären på vår hemsida behandlas följande kategorier av personuppgifter:

  • Adressuppgifter (företag, gata, postnummer, ort och land)

  • Kontaktuppgifter (titel, förnamn, efternamn, funktion/avdelning, e-post, telefonnummer och faxnummer)

Kontaktformuläret behandlar även din meddelandetext.

I snabbformuläret, som kommer upp via knappen "Har du frågor", behandlas även din meddelandetext.

Dessutom kommer dina ordrar från katalogen och därmed ditt produktintresse att behandlas i katalogformuläret.

Ansökningsformuläret för projekt behandlar dessutom data för byggprojektet.

I formuläret Online-Retur behandlas även ditt kundnummer och ärendenummer, om det finns tillgängligt.

På kontaktfrågeformuläret i vår B2B-onlineshop efterfrågas dessutom produktområdet och din kommentars-/meddelandetext.

På kontaktformuläret och på frågeformuläret i vår B2B-onlineshop efterfrågas dessutom din meddelandetext.

Registreringsformuläret på vår webbplats frågar också vilket medium du vill bli informerad om.

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna hantera din förfrågan till företaget Waldmann.

Behandlingen baseras på ditt samtycke vilket du ger genom att använda formuläret.

Lagringen av dina uppgifter beror på orsaken till din förfrågan.


Överföring och utländsk anknytning

Uppgifterna kommer att vidarebefordras till respektive avdelning i enlighet med orsaken till din förfrågan. Såvida du inte är från Tyskland skickas dina uppgifter till dotterbolaget eller Waldmann-företaget i ditt land. Översikten över dotterbolag och byråer finns på vår kontaktsida. Därutöver förekommer det ingen överföring till externa mottagare.


De registrerades rättigheter

Du har rätt till information om, rättelse, radering alternativt begränsning av behandling eller rätt att upprätta en klagan mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för dataskydd (Datainspektionen) om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.