kernthemen website1920xhealth

het licht van gezondheid

Vier van de vijf werkplekken worden verkeerd verlicht. Waldmann voorkomt directe verblinding door hoge lichtsterktecontrasten. Voorkomt gereflecteerde verblinding door reflecterende ramen of armaturen. En schaduwen van de handen door een ideale verhouding tussen diffuus licht en gericht licht. Voor de beste lichtomstandigheden voor jong en oud. Mensen horen eigenlijk buiten. Helaas werken ze binnen, dat kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is zijn verlichting. Met biodynamisch licht dat gericht is op het natuurlijke verloop van daglicht en de indirecte helderheid van de hemel. Via de hormonen cortisol en melatonine beïnvloedt licht de waak- en rustfase en klikt het de innerlijke klok, zodat mensen zich goed voelen en daardoor geconcentreerder, creatiever en efficiënter zijn.