GEZOND LICHT - HUMAN CENTRIC LIGHTING

BIODYNAMISCH LICHT VTL


» VTL in het kantoor   |   » VTL voor gezondheid en zorg   |   » VTL voor industrie


WAAROM BIODYNAMISCH LICHT?

Opstaan. Met de auto of het openbaar vervoer naar het werk. Veel tijd op het werk. Terug naar huis. Naar een restaurant, de sportschool, op bezoek bij vrienden of familie. We zijn bijna altijd binnen. De hele dag door. Vooral in het donkere seizoen. En dat voelen we.

Omdat we licht nodig hebben. Evolutionair gezien zijn we gewend aan een leven met veel tijd buiten. Naast sociale invloeden bepaalt licht op beslissende wijze ons dag-nachtritme. Het klokt onze innerlijke klok, het circadiane ritme. En terwijl daglicht ongeveer 10.000 lux heeft, zelfs op saaie dagen, worden we binnenshuis met conventioneel kunstlicht omringd door 500 lux als het goed gaat. We bevinden ons in biologische duisternis. We missen het positieve effect van daglicht en de dynamiek ervan.

Dit aspect wordt gecorrigeerd door biodynamisch licht, ook bekend als Human Centric Lighting. Het richt zich op mensen en hun natuurlijke verlichtingsbehoeften. Naast visuele aspecten houdt het ook rekening met emotionele en biologische aspecten van licht. Gebaseerd op daglicht verandert het dynamisch de lichtkleur en verlichtingssterkte in de loop van de dag. Het verschaft het juiste licht op het juiste moment in overeenstemming met de betreffende woon- of werksituatie.


WAAROM BIOLOGISCH EFFECTIEF LICHT VAN WALDMANN?

Waldmann is een van de pioniers op het gebied van biologisch werkzame verlichting. Sinds 2004 voeren wij projecten uit met ons lichtmanagementsysteem VTL (VISUAL TIMING LIGHT) voor biologisch-dynamische verlichting. Aanvankelijk in de zorg, sinds 2014 met kantoorverlichting en sinds 2019 ook in industriële omgevingen. We kunnen dit doen dankzij een holistische planning en ons brede productportfolio, waarmee biodynamische verlichting kan worden geïmplementeerd volgens de respectieve specifieke toepassingen.

WELKE EFFECTEN HEEFT LICHT?

Licht heeft altijd een effect. Visueel, emotioneel en biologisch. Licht beïnvloedt ons bioritme. Voldoende licht overdag bevordert een gezonde slaap de volgende nacht. Duisternis 's nachts is hier ook belangrijk. Overdag bevordert licht met voldoende intensiteit en een koud wit spectrum de alertheid, activiteit en prestaties. Een voldoende groot verschil tussen licht overdag en duisternis 's nachts stabiliseert het circadiane ritme. s Avonds kan koud wit licht het circadiane ritme negatief beïnvloeden: het resultaat kan een onrustige slaap zijn en een gebrek aan slaap de volgende dag. Elektronische apparaten zoals smartphones en tablets hebben hier ook een invloed.

De mate waarin licht een niet-visueel effect heeft, hangt grotendeels af van de kleurtemperatuur, verlichtingssterkte en timing. Natuurlijk licht overdag en geen licht 's nachts zijn ideaal voor de gezondheid.


HET JUISTE LICHT OP HET JUISTE MOMENT

- Verhoogde prestaties

- Verhoogde concentratie

- Rustgevende slaap

- Verhoogd welzijn

- Versterking van het bioritme


ONTBREKEND LICHT OF VERKEERDE LICHTIMPULSEN

- Vermoeidheid

- Slaap tekort

- Depressie

- Gebrek aan concentratie

- Gebrek aan synchronisatie van de interne klokcta vtl

NEEM VOOR MEER GRATIS INFORMATIE CONTACT OP MET ONZE EXPERT

Praat met onze expert voor biodynamisch licht Michael Doser.ACHTERGRONDINFORMATIE

Wil je meer lezen over biodynamisch licht en het effect ervan?

» Learn more here

LICHT IN INTERACTIE MET HORMONEN

Cortisol- en melatonineniveaus van het lichaam in een typisch dagverloop.


In de ochtend
's Ochtends wordt in het lichaam het hormoon cortisol aangemaakt. Het stimuleert de stofwisseling en programmeert het lichaam voor overdag. Het eerste ochtendlicht onderdrukt de productie van het slaaphormoon melatonine. VTL ondersteunt de activiteit van het stresshormoon cortisol in het begin door koud getint licht en hoge verlichtingssterktes te stimuleren.

Middag
In de loop van de dag daalt het hormoon cortisol voortdurend in het lichaam. Toch zijn er rond het middaguur nog goede prestaties mogelijk. Voor VTL betekent dit dat we vooral activerend koud licht en vrij hoge verlichtingssterktes moeten blijven leveren.

Namiddag
In de namiddag is de lichaamsproductie van cortisol al aanzienlijk gedaald en loopt de actieve werkfase ten einde. De productie van het slaaphormoon is op dit moment nog niet gewenst. VTL ondersteunt deze overgangsperiode met een neutraal gemengd licht. De verlichtingssterkte wordt geleidelijk afgebouwd.

Avond
Het hormoon melatonine maakt ons moe en vermindert de activiteit ten gunste van een goede nachtrust. Met biodynamische verlichting overdag is het melatonineniveau 's nachts overeenkomstig hoog. De persoon slaapt goed en is de volgende dag uitgerust en productief. VTL begeleidt de overgang naar de rustfase door de helderheid te verminderen en het warme licht te ontspannen.


melatonin.jpg

cortisol.jpg

vtl_morgens.jpg
In the morning
vtl_mittags.jpg
Midday
vtl_nachmittags.jpg
Namiddag
vtl_abends.jpg
Evening

PLANNING

  • Hoe meer daglicht er beschikbaar is, hoe beter.

  • Lichtverdeling Lichtverdeling volgens het model van de natuur (blauwe lucht, niet de zon, licht met een groot oppervlak): licht met een groot oppervlak van boven en van voren. Breed uitstralende armaturen gebruiken het bovenste derde deel van de muur of het plafond als secundaire reflectoren.

  • Biodynamisch lichtpatroon (lichtkleur en verlichtingssterkte) met aanpassing aan het tijdstip van de dag. Daglicht witte verlichting geactiveerd (> 5.300 Kelvin), warm wit licht ontspannen (</= 3.000 Kelvin)

  • Melanopisch-effectieve lux wordt gemeten op ooghoogte (cil. verlichtingssterkte). Een circadiaans effect is waarneembaar vanaf 18 lx koel wit. Een effectief gedimensioneerd verlichtingssysteem bereikt minstens 240 melanopische lux (mel lx).

  • Holistische planning omvat niet alleen de juiste lichtkleur, maar ook aandacht voor de kleuren van oppervlakken, kamers en objecten.

  • Normen: DIN SPEC 5031-100 Evaluatie van het melanopische effect van licht. DIN SPEC 67600 Planningsaanbeveling voor biologisch effectieve verlichting.» VTL
in het kantoor