Golvarmaturer

Waldmanns flexibla golvarmaturer är en oslagbar lösning för såväl det individuella kontoret som det öppna kontorslandskapet. Finns i flera utföranden för perfekt tillämpning. Med vår 'intelligenta automatik' skapar man enkelt förutsättningar för en unik kombination av belysning, ergonomi och energibesparing.