Behandling och enklare kirurgi

Just inom kirurgin spelar belysningskomforten en bärande roll. Exakt färgåtergivning, ljuseffekt över genomsnittet utan värmeutveckling och möjlighet till exakt positionering av armaturen är ett stöd för personalen vid medicinska ingrepp. Tack vare armaturens slutna geometri och antimikrobiella hygienfunktioner på viktiga delar av armaturerna uppfylls dessutom de hygieniska kraven.