Gynekolog och barnafödsel

En lugnande grundbelysning ger en positiv miljö och skapar förtroende i läkarmottagningen. Inom ramen för undersökningen har belysningen en stor betydelse: En starkare färgtemperatur och en mycket god färgåtergivning, i synnerhet i det röda området, är absolut nödvändig. I detta sammanhang efterfrågas flyttbara undersökningsarmaturer utan värmeutveckling.