Intensivvård och återhämtningsrum

Omhändertagande och observation av svårt sjuka patienter ställer särskilda krav. Toppmodern medicinteknik, permanent övervakning och korta reaktionstider kräver ett vaket sinne. Förstklassiga synförhållanden är en grundförutsättning för läkaren och personalen. En inbjudande allmän belysning och nattbelysning med ett homogent och bländfritt ljus ger patienten orientering och säkerhet under uppvaknandet.