Undersökningsarmaturer

Överallt där det ställs mycket höga krav på att se ordentligt är en kompromisslös belysning oersättlig. Belysningsstyrkan, ljusfärgen och färgåtergivningen är optimalt avstämda på arbetet inom det medicinska området. Tack vare en tilltalande design, modern ljusteknik och hög ljuskvalitet ger undersökningsarmaturerna ett optimalt undersökningsljus för alla medicinska områden.