Patientrum

Barriärfri förflyttning, läsning eller andra uppgifter, säkerhet och orientering på natten - belysningen i patientrummet måste uppfylla många krav. För det medicinska teamet är en funktionell belysning som är enkel att använda särskilt viktig. Vid undersökningar, behandlingar eller nödfall måste den gå att tända med ett tryck på en knapp och skapa optimala syn- och arbetsförhållanden. En extra läs- och vårdbelysning kompletterar grundbelysningen.