Undersökning

Överallt där det ställs mycket höga krav på att se ordentligt är en kompromisslös belysning oersättlig. En förutsättning för detta är mobilitet, lång livslängd, energieffektivitet och exakt färgåtergivning. Mycket modern belysningsteknik och högsta tänkbara belysningskvalitet ger optimala undersökningsförhållanden. Tack vare armaturens slutna geometri och antimikrobiella hygienfunktioner på viktiga delar av armaturerna uppfylls dessutom de hygieniska kraven.