Belysning för hälsa och vård

Belysningslösningar till kliniker, rehabilitering, läkarmottagningar, laboratorier och (äldre-)vård

En belysning gör det inte bara ljust utan den har dessutom ett stort inflytande på utformningen av rummet och vårt välbefinnande. Belysningen kan alltså vara ett stöd för tillfrisknandet exempelvis på kliniker och rehabiliteringscentra eller sörja för orientering och säkerhet i servicehus och därigenom förebygga fall. I synnerhet en artificiell belysning som efterliknar dagsljuset har en positiv inverkan på kroppen. Dessutom underlättar ett gott ljus läkarnas och vårdpersonalens arbete liksom arbetet vid laboratoriearbetsplatserna.