Belysning för hälsa och vård

Produktöversikt

Belysning i servicehus:

Ett professionellt belysningskoncept som går in på ägarnas, personalens, de äldres och besökarnas behov är av central betydelse i äldrevården. Waldmann har antagit denna utmaning. I och med att synen försämras avsevärt med tilltagande ålder får framför allt äldre människor kämpa med följderna av bristfällig belysning. Äldre människor är dessutom exempelvis känsligare för bländning. En åldersanpassad belysning med hög ljuskvalitet förhindrar speglingar, ljusreflexer och kontraster mellan ljust och mörkt.

Ljus för seniorer ökar välbefinnandet, bidrar till att förebygga fall, underlättar varseblivningen och orienteringen och strukturerar dagens gång genom att efterlikna dagsljuset (biologiskt verksam belysning med Visual Timing Light).


Ljus i hälso- och sjukvården:

Även inom hälso- och sjukvården gynnar ljus patienternas välbefinnande. Ljuset stöttar dessutom läkare och vårdpersonal på samma sätt när man måste klara av att se outtröttligt och felfritt. Som leverantör av hälsovårdstjänster stöter läkare med egen praktik och kliniker på många olika uppgifter: undersökningar och behandlingar, arbeten på datorn. Koncentration och ett vaket sinne krävs nästan utan uppehåll. Därför är den medicinska utrustningens säkerhet och tillförlitlighet - hit hör även belysningen - särskilt viktig. Samtidigt ökar temat ekonomisk effektivitet i betydelse. Intelligenta och högvärdiga belysningslösningar bidrar till att reducera de löpande driftkostnaderna avsevärt.