Bärarmssystem

I ett interdisciplinärt team som består av ingenjörer, kvalitets- och produktchefer utvecklar vi medicinskt godkända armsystem. De ger ett säkert fäste och lång livslängd tack vare konstruktioner av hög mycket kvalitet. Dessutom garanteras enkel montering.