Behandlingsarmaturer

Överallt där det ställs mycket höga krav på att se ordentligt är en kompromisslös belysning oersättlig. Det spelar ingen roll om det är i en husläkares praktik, i en hudläkares praktik, inom öron-, näsa, hals eller gynekologi, om det rör sig om extra känsliga situationer som neonatologi eller intensivvård. Tack vare en tilltalande design, modern ljusteknik och hög ljuskvalitet ger behandlingsarmaturerna optimala behandlingsförhållanden.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG har utsetts till EU-auktoriserad representant för Derungs Licht AG för behandlings- och undersökningslampor enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR). EU-försäkran om överensstämmelse för produkterna kan begäras från oss eller direkt från tillverkaren.