Förstoringarmaturer

Den mänskliga synen når ofta gränsen för sin förmåga för de krävande uppgifter den ställs inför inom medicin. Det krävs zoomning utan förvrängning under optimala ljusförhållanden. Förstoringsarmaturerna lyser upp detaljer mycket noggrant eftersom de är produkter för ingående undersökningar under intensiv dialog med användaren.