Belysning för Med. Fototerapi

Produktöversikt


Detta produktsegment fasas ut den 30:e Juni 2020. Service kommer dock finnas tillgängligt tillsvidare.

Den allmänna nedgången i ekonomin och de omfattande nya regler som uppstår i samband med EU: s förordning om medicintekniska produkter (EU-MDR) gör livet svårt för många företag. De därmed sammanhängande omkostnaderna när det gäller byråkrati, personal och kostnader är inte längre ekonomiskt hållbara för ett stort antal små och medelstora företag på bekostnad av lönsamhet kring medicinsk fototerapi.

Av dessa skäl är Waldmann tvungen att avveckla denna affärsenhet under 2020 för att säkerställa koncernens framtida effektivitet. Innehavare av Waldmann UV-behandlingsarmaturer behöver dock inte oroa sig då koncernens serviceorganisation fortsätter att leverera support och tillhandahålla reservdelar. Rättsliga skyldigheter uppfylls därmed i processen. Kontakta oss vid behov så hjälper vi er vidare.