Undersökningsarmaturer

I vårdmiljöer ställs mycket höga krav på att se ordentligt och en kompromisslös belysningslösning är därför ett måste. Belysningsstyrka, färgtemperatur och färgåtergivning ska vara optimalt avstämda för det medicinska området. Med hög ljuskvalitét, genomtänkta detaljer, hållbarhet och tilltalande design ger dessa undersökningsarmaturer optimalt utbyte.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG har utsetts till EU-auktoriserad representant för Derungs Licht AG för behandlings- och undersökningslampor enligt förordning (EU) 2017/745 (MDR). EU-försäkran om överensstämmelse för produkterna kan begäras från oss eller direkt från tillverkaren.