UV-C desinfektion för säkrare luftmiljö

Inom medicinska områden är UV-C ljus en beprövad teknologi som har nyttjats i årtionden. UV-C är ett blått ljus i ultra-korta våglängder med kapacitet att förstöra genetiska mikroorganismer i ljusets hastighet. Mikroorganismerna absorberar UV-C utstrålningen och cell-delning blockeras. UV-C kan därför användas för att eliminera bakterier, virus, mögel och svamp. Waldmann tillhandahåller nu armaturer som har integrerat ventilationssystem i kombination med UV-C ljus. Dessa tar upp kampen för en säkrare luftmiljö i slutna utrymmen. Målsättningen är att oskadliggöra så många aerosola viruspartiklar och bakterier som möjligt i inomhusmiljöer.