UV-C desinfektion för säkrare luftmiljö

Vårt ljus består av olika strålar från solen. En del av denna strålning är UV-ljus. Allmänt kända är UV-A- och UV-B-strålarna, som vi skyddar oss mot när vi solar. Solen avger också UV-C-strålar. Eftersom jorden är omgiven av ett skyddande ozonskikt når dessa strålar inte jorden. Det är just dessa strålar som Waldmanns filterlösa luftrenare använder sig av, eftersom de är lämpliga för att desinficera inomhusluften. Den högenergiska strålningen förstör effektivt virusens och bakteriernas DNA. UV-C-sterilisatorn ZAPP! förstör 99,99 % av virusen i rumsluften. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Helt utan filter.