Vård- och läsbelysning

Vård- och läsbelysningarna ställer in sig helt och hållet efter de växlande behoven på ålderdoms- och vårdhem samt på kliniker och på sjukhus. En god belysning är en förutsättning för vårdpersonalens rehabiliterande åtgärder och för att seniorerna ska få ett så självständigt liv som möjligt.