Väggarmaturer

Människan och hennes (ljus)-behov står i förgrunden vid planeringen av rum. Välbefinnande, koncentration, säkerhet och effektivitet - ljus är en mycket viktig beståndsdel för hela livskvaliteten. En homogen belysning av rum som inte bländar och som skapar få skuggor är då absolut nödvändig.