Lighting for electronics workplaces

Belysning till elektronikarbetsplatser

Lighting for electronics workplaces

För elektronikarbetsplatser är en effektiv och uppgiftspecifik belysningslösning lika nödvändig som för andra arbetsplatser för att främja ergonomin och produktiviteten. I och med att arbeten utförs på elektrostatiskt känsliga komponenter och enheter inom elektroniktillverkningen måste elektrostatiska urladdningar undvikas till varje pris. I annat fall kan de känsliga komponenterna och enheterna skadas. För att förhindra detta erbjuder Waldmann speciella armaturer för ESD-zoner. Tack vare detta skyddas de känsliga komponenterna mot urladdningar och optimala förhållanden för att man ska se bra skapas.


ESD Certifikat

Våra belysningslösningar för ESD-skyddzoner (ESD - Electrostatic Sensitiv Devices) har certifierats av ett oberoende institut.