Armaturer på monteringsarbetsplatsen

Armaturer på monteringsarbetsplatsen

Armaturer på monteringsarbetsplatsen

För att varje handgrepp ska sitta samt för att medarbetarnas produktivitet och hälsa ska stöttas krävs ovillkorligen den rätta belysningslösningen på monteringsarbetsplatser. Denna lösning måste kunna anpassas till användarnas uppgifter och personliga behov. Förhållandena är mycket olika beroende på miljö och bransch. Därför erbjuder Waldmann väldigt olika belysningslösningar som är riktiga för behoven och som sätts ihop individuellt beroende på uppgift. För passande ljusstyrkor med omfattande, homogen belysning, optimal färgåtergivning och dimbarhet i varje situation och för varje verksamhet.