AGR-certifierade produkter

Ryggvänliga produkter förebygger ryggproblem på arbetsplatsen. Vetenskapliga rön visar tydligt att en systemergonomisk arbetsplats kraftigt sänker sjukfrånvaron och höjer produktiviteten. Utöver arbetsbordssystem och arbetsstolar är även en ergonomisk belysning viktig för att skapa en arbetsplats som skonar ryggen.

Belysningen är ett arbetsmedel med sekundär effekt. Den påverkar inte kroppen direkt, utan via så kallade astenopiska effekter (astenopi = uttröttning av ögonen) på muskel- och skelettsystemet.

80 % av all information bearbetar människan visuellt. Bra belysning är därvid en väsentlig faktor. En arbetsplats med optimal belysning förebygger onaturliga kroppsställningar som kompenserar begränsade synförutsättningar. Istället kan personen arbeta upprätt med en ryggvänlig hållning. Förutsättningen är att arbetsbelysningen har en generös belysningsyta, är homogen och att den endast bländar och skuggar i begränsad utsträckning. Endast på så sätt behöver ögonen och synen inte konstant anpassas för att se optimalt.


På AGR:s webbplats kan du läsa mer om vilka minimikrav som ställs för att erhålla AGR-märkningen (på engelska).


Den tyska konsumenttidningen ÖKO-TEST konsumentportalen Label-online har gett AGR-kvalitetsmärkningen betyget "rekommenderas varmt". AGR har ingående testat den ergonomiska kvaliteten av produkter inom flera olika medicinska inriktningar.Certified and recommended by Association Forum Healthy Back – Better Living and Federal Association of German Back Schools. More information: Aktion Gesunder Rücken e. V., Stader Str. 6, D-27432 Bremervörde, Phone +49 4761 926 358 0, www.agr-ev.de