Avsyningarmaturer

Avancerad inspektionsarmatur för visuell avsyning avsedd för tryckerier och andra branscher där hög precision är ett absolut krav. Kan användas överallt där färger, variabla ytor eller materialkvalitet ska inspekteras klanderfritt. Skuggfritt och pålitligt ljus.