Infällda armaturer

En infälld armatur är ämnad för integrering i vägg och är en praktisk lösning i lägen då belysningen inte får ta upp någon plats. Dessa armaturer är lämpliga för ett brett urval av bearbetningsmaskiner och dess obefintliga utrymmeskrav frigör ytor. Samtliga armaturer är motståndskraftiga och framtagna för att klara extrema förhållanden.