Infällda armaturer

En infälld armatur är ämnad för integrering inuti vägg/maskinvägg och är en praktisk lösning i lägen då belysningen inte kan ta upp någon plats. Dessa armaturer är lämpliga för ett brett urval av maskiner för bearbetning och dess obefintliga utrymmeskrav frigör ytor. Samtliga armaturer är motståndskraftiga och framtagna specifikt för extrema förhållanden.