Kopplingar

anschlusskabel_tameto.jpg

Kabel för TAMETO för koppling av genomgående armatur modeller

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
3 m
CEE 7/VII / Wieland GST18/3S
226030019 - 00567977


verbindungskabel_tameto.jpg

Kabel för TAMETO för koppling av genomgående armatur modeller (endast för armaturer av dimensioner = xx99 mm)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
0,3 m
3,0 m
Wieland GST18/3S koppling i bägge ändar
Wieland GST18/3S koppling i bägge ändar
330691010 - 00577361
330691020 - 00630438


anschlusstechnik_tameto_1.jpg
anschlusstechnik_tameto_2.jpg

Anslutningsteknik för att driva en TAMETO armatur från en extern manöverenhet (endast för armaturer med extern drivenhet)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Anslutningskabel 3 m
Manöverenhet för koppling och dimning
CEE 7 / 7 (grounded plug) – Wieland GST18i3
Wieland GST18i3 – WAGO WINSTA® MINI
226030019 - 00567977
226080039 - 00691202


anschlusstechnik_tameto_1.jpg
anschlusstechnik_tameto_2.jpg
anschlusstechnik_tameto_3.jpg
anschlusstechnik_tameto_4.jpg

Anslutningsteknik för drift högst 6 TAMETO armaturer centralt från en extern manöverenhet (endast för armaturer med extern drivenhet)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Anslutningskabel 3 m
Manöverenhet för koppling och dimning
Anslutningskabel för T-distributör 1m
T-distributör
CEE 7 / 7 (grounded plug) – Wieland GST18i3
Wieland GST18i3 – WAGO WINSTA® MINI
WAGO WINSTA® MINI – WAGO WINSTA® MINI
WAGO WINSTA® MINI – WAGO WINSTA® MINI
226030019 - 00567977
226080039 - 00691202
337782010 - 00684737
337783010 - 00686523


erdungskabel.jpg

Jordad kabel för TANEO montagearmatur

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
1,5 m lead
3,0 m lead
Push button 10 mm / eyelet M5
Push button 10 mm / eyelet M5
408001866 - 00587470
408001867 - 00587473


anschlussbuchse_head_led.jpg

Anslutningskontakt för HEAD LED

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 3 - 6.5 mm,
kablage upp till 0.75 mm²
M12 hona: rak; 3-pin; typ-A
330603020 - 00002947


anschlussbuchse.jpg

Anslutningskontakt för FLAT TEC

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 4 - 8 mm,
kablage upp till 1.0 mm²
M12 hona: rak; 4-pin; typ-A
330634010 - 00003970


anschlussbuchse.jpg

Anslutningskontakt för LUMATRIS (> 48W)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 6 - 8 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
M12 hona: rak; 5-pin; typ-A
336882010 - 00597541


anschlussbuchse.jpg

Anslutningskontakt för LUMATRIS (< 48W), MACH LED PLUS (24 V utan Genomgående kabel), HEAD LED, ONE LED (utan Genomgående kabel), MKEL och RL 25 LE

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 4 - 8 mm,
kablage upp till 0.75 mm²
M12 hona: rak; 5-pin; typ-A
336615019 - 00522018


anschlussbuchse.jpg

Anslutningskontakt för MACH LED PLUS (24 V med Genomgående kabel), ONE LED (med Genomgående kabel) och RL 25 LE

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 6 - 8 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
M12 hona: rak; 4-pin; typ-S
336883010 - 00597530


anschlussbuchse.jpg

Anslutningskontakt för MACH LED PLUS (100 / 120 / 220 – 240 V)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 6 - 8 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
Kabeluttag 8 - 10 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
M12 hona: rak; 4-pin; typ-S

M12 hona: rak; 4-pin; typ-S
336885010 - 00597538

336885020 - 00634614


anschlussstecker.jpg

Anslutningskontakt för MACH LED PLUS (24 V med Genomgående kabel) och ONE LED (med Genomgående kabel)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 6 - 8 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
M12 hane: rak; 4-pin; typ-A
336884010 - 00597520


anschlussstecker.jpg

Anslutningskontakt för MACH LED PLUS (100 / 120 / 220 – 240 V med Genomgående kabel)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
Kabeluttag 6 - 8 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
Kabeluttag 8 - 10 mm,
kablage upp till 1.5 mm²
M12 hane: rak; 4-pin; typ-S

M12 hane: rak; 4-pin; typ-S
336886010 - 00597535

336886020 - 00634596


schutzkappe.jpg

Protective cap för MACH LED PLUS (med Genomgående kabel) och ONE LED (med Genomgående kabel)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
10 units for
M12 socket
408001404 - 00679634


anschlusskabel.jpg

Anslutningskabel för LUMATRIS (> 48 W)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
3 m, 5 x 1.0 mm²
7 m, 5 x 1.0 mm²
M12 hona: rak; 5-pin; typ-A
M12 hona: rak; 5-pin; typ-A
336890010 - 00598058
336890020 - 00598063


anschlusskabel.jpg

Anslutningskabel för LUMATRIS (< 48W), MACH LED PLUS (24 V utan Genomgående kabel), HEAD LED, ONE LED (utan Genomgående kabel), MKEL och RL 25 LE

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
3 m, 5 x 0.5 mm²
7 m, 5 x 0.5 mm²
M12 hona: rak; 5-pin; typ-A
M12 hona: rak; 5-pin; typ-A
336703010 - 00582109
336703020 - 00543341


anschlusskabel.jpg

Anslutningskabel för MACH LED PLUS (24 V med Genomgående kabel), ONE LED (med Genomgående kabel) och RL 25 LE

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
3 m, 3 x 1.5 mm²
7 m, 3 x 1.5 mm²
M12 hona: rak; 4-pin; typ-A
M12 hona: rak; 4-pin; typ-A
336889010 - 00597907
336889020 - 00597935


anschlusskabel.jpg

Anslutningskabel för MACH LED PLUS (100 / 120 / 220 – 240 V)

Beskrivning
Kontakt typ
Artikelnummer
3 m, 3 x 1.5 mm²
7 m, 3 x 1.5 mm²
M12 hona: rak; 4-pin; typ-S
M12 hona: rak; 4-pin; typ-S
336891010 - 00597943
336891020 - 00597948