Dynamisk dagsljusimitation LUM CONNECT VTL

Ljus för välbefinnande och bättre arbetsförhållanden

LUM CONNECT VTL
Biodynamiska belysning LUM CONNECT VTL

Människokroppen utför samma program varje dag. Den ”inre klockan” bestämmer sömnperioder och vakna perioder, men även hjärtfrekvensen, blodtrycket och humöret. Det är en rytm av biologiska processer som till stor del styrs och stöds av ljuset. Här spelar hormonerna kortisol och melatonin en viktig roll. Om kroppen inte får något ljus som signalerar tiden och rytmen kan man drabbas av kronisk trötthet, sömnstörningar eller depressioner.


LUM CONNECT VTL, Visual Timing Light, är vårt svar på Human Centric Lighting. Det ger ett uppmuntrande ljus på arbetsplatsen – hela dagen. Det innovativa ljusregleringssystemet transporterar det naturliga dagsljusets dynamik in i byggnaden och förstärker ljuskvalitetens känslomässiga och ergonomiska aspekter. Det dynamiska ljuset kan bidra till att medarbetarna trivs bättre på lång sikt, inte minst på byggnader med liten mängd dagsljus och under vintermånaderna då den inre klockan fungerar sämre på grund av bristen på dagsljus.


Det innovativa ljusregleringssystemet har utvecklats tillsammans med Herbert Plischke, professor för ljus och hälsa vid fakulteten för applicerad naturvetenskap och mekatronik på Münchens högskola. En dynamiskt styrd armatur med VTL förändrar ljusstyrkan och ljusets färgton efter det naturliga dagsljuset. Effektivast är det dynamiska ljuset när det når ögat från en stor ljuskälla (indirekt belysning) och från rätt vinkel.

Samspelet mellan ljus och hormoner

Kroppens kortisol- och melatoninnivåer en normal dag.


cortisol_en.jpg
melatonin_en.jpg

På morgonen

 På morgonen

På morgonen producerar kroppen hormonet kortisol. Det aktiverar ämnesomsättningen och signalerar till kroppen att dagen börjar. Gryningen stoppar produktionen av sömnhormonet melatonin. Vid arbetsdagens början stödjer VTL stresshormonet kortisols aktivitet genom ett uppiggande kallt ljus och hög ljusstyrka.


Mitt på dagen

Mitt på dagen

Under dagens lopp minskas hormonet kortisol i kroppen undan för undan. Ändå kan en kontorsarbetare fortfarande arbeta bra och effektivt. För VTL innebär det även fortsättningsvis ett aktiverande kallt ljus och ganska hög ljusstyrka.

På eftermiddagen

På eftermiddagen

På eftermiddagen har kroppens kortisolproduktion avtagit betydligt, och den aktiva arbetsfasen går mot sitt slut. Produktionen av sömnhormonet efterfrågas ännu inte. VTL stödjer denna övergångstid med ett neutralt blandljus. Ljusstyrkan minskas undan för undan.

På kvällen

På kvällen

Hormonet melatonin skapar trötthet och minskar aktiviteten till förmån för nattens sömn. Med dynamiskt ljus på dagen blir melatoninnivån på natten hög. Man sover gott och är nästa dag utvilad och produktiv. Under övergången till vilofasen bidrar VTL med minskat ljus och avslappnande varmt ljus.
Dynamisk dagsljusimitation på industriarbetsplatsen

Dynamisk belysning på industriarbetsplatsen

Baserat på rekommendationerna från AT Kearney och förbundet ZVEI bevisar Waldmann i studien TAMETO VTL hur dynamiskt ljus kan realiseras på industriarbetsplatser. TAMETO VTL stödjer med naturligt ljus krävande manuella arbeten på monteringsarbetsplatser. Andelen indirekt ljus baseras på dagsljus och förändrar ljusfärgen (3000 - 6000K) och ljusintensiteten i enlighet med en fast definierad tidsregleringskurva. Det neutrala ljuset (4000K) i direktljusandelen kan dimmas steglöst.
Dynamisk dagsljusimitation i kontorshytten

Dynamisk belysning i kontorshytten

Både golvlarmatur och pendelarmatur kan kombineras med ljusstyrningssystemet LUM CONNECT VTL och ger behagligt dynamiskt ljus i kontorshytten. Armaturerna simulerar det naturliga ljuset som finns under dagen utan att de måste anslutas till fastighetsstyrningssystemet. Tack vare den enkla Plug & Light-principen kan personalen dra fördel av den positiva biologiska effekten av ljuset inomhus.Mer information om våra produkter

Armaturer med dynamisk dagsljusimitation VTL är märkt med följande logotyp

vtl.jpgVideo dynamisk belysning VTL
Video NET Modul
Ytterligare information om dynamisk belysning (Human Cenctric Lighting)

Ljusets tredje dimension

Att ljus inte bara gör det möjligt att se och skapar en trevlig atmosfär i rum är sedan länge känt. Forskningen visar att rätt ljus även påverkar vårt välbefinnande, vår biorytm och vår hälsa positivt. Man pratar om ljusets tredje biologiska dimension – Human Centric Lighting.


Den inre klockan

Även om vår biorytm är genetiskt betingad med 24 timmar måste den synkroniseras varje dag med hjälp av dagsljus eller liknande artificiellt ljus. Här är hormonerna melatonin, kortisol och serotonin viktiga. Om kroppen saknar ljus som tids- eller taktgivare kan det leda till kronisk trötthet, sömnproblem eller depression.


Biologiskt verksamt ljus

Här är rätt dos viktig. För att artificiellt ljus ska vara biologiskt verksamt måste vissa parametrar undersökas som annars är naturliga. Inomhus bildas den artificiella ljushimlen av en kombination av direkta och indirekta ljuskällor. De belyser den övre delen av väggen och innertaket jämnt.


Mer ljus för bättre livskvalitet vid högre ålder

Det åldrande ögat behöver mycket starkare ljus. Ljuset påverkar rörligheten och är viktigt för ett obegränsat leverne. Ljus utan skuggor och som inte bländar har en positiv inverkan på sikten i rummet.

Dålig orientering, osäkerhet och rörelsebehov är typiska tecken på demenssjukdomar. Dementa personer befinner sig i ett dimtillstånd som förstärks av dåligt ljus. Detta kan leda till oro, sömnproblem och till att de vänder på dygnet. Dynamisk belysning bidrar mjukt till en bättre biorytm.


Bättre hälsa och vård

Ljuset på morgonen väcker sinnet och ökar aktiviteten. På eftermiddagen påverkas vi av ett varmare ljus som förbereder kroppen på natten. Dygnsrytmen och biorytmen stabiliseras. Vissa gerontologer anser att detta till och med kan minska behovet av sömnmedel.

Personalen berättar att ljuset är bra för själen och är mindre ansträngande för ögonen. När de boende kan röra sig bättre och är mer aktiva under dagen, underlättar det arbetet för personalen.

De högre investeringskostnaderna lönar sig: Tack vare dynamiska armaturernas höga belysningseffekt behövs det färre antal armaturer än i andra konventionella belysningssystem. Dessutom sparar ljusstyrningen energi.
Sammanfatta, diskutera och optimera.
Waldmann är medlem i arbetsgrupperna om biologiskt verksam belysning i LightingEurope och ZVEI. LightingEurope representerar med sina över 1 000 tillverkare den europeiska belysningsbranschen. ZVEI står för centralförbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin som är en intresserepresentant för de mest innovativa industribranscherna i Tyskland.


ZVEI
LightingEurope