Smart belysning med LUM CONNECT

logo_vtl.jpg
Biodynamiska belysning
logo_talk.jpg
Swarm Control

lumconnect.jpg


logo_manage.jpg
Ljusstyrningssystem
logo_config.jpg
Armaturparameterisering

Med LUM CONNECT genomför vi smarta belysningslösningar som ökar användarnas komfort och energieffektiviteten.
I samband med detta står alltid människan och hennes behov i fokus. Vid enkel manövrering enligt principen Plug & Light är LUM CONNECT redo med olika funktioner för intelligent styrning av lampor. Hit hör en dagsljus- och närvaroberoende ljusstyrning eller den intelligenta kommunikationen med hjälp av gruppstyrning. Dessa funktioner kan tillhandahållas bekvämt via en app. De ger användare och företag tydliga mervärden. Våra system är alla interoperabla: via standardgränssnitt blir de en del av den uppkopplade miljön. Tack vare detta kan även andra yrken dra nytta av våra lampors intelligens.