Biodynamische verlichting LUM CONNECT VTL

Licht om beter te werken

LUM CONNECT VTL
Biodynamische verlichting LUM CONNECT VTL

In het menselijk lichaam verloopt iedere dag hetzelfde programma. De „inwendige klok“ bepaalt slaap- en waakfase, maar ook hartfrequentie, bloeddruk, en stemming – een ritme van biologische processen dat wezenlijk door licht geregeld en ondersteund wordt. Daarbij spelen vooral de hormonen cortisol en melatonine een rol. Wanneer licht ontbreekt als klok resp. aftelklok voor het lichaam, kunnen als gevolg daarvan chronische vermoeidheid, slaapstoringen of depressies optreden.


VTL (Visual Timing Light) zorgt voor motiverend licht op het werkplek. De hele dag. Het innovatieve lichtmanagementsysteem brengt de dynamiek van het natuurlijk daglicht binnen het gebouw en breidt de emotionele en ergonomische aspecten van de lichtkwaliteit uit. Het biodynamisch licht (Human Centric Lighting) kan vooral in gebouwen met gering daglicht en in de wintermaanden, als de inwendige klok nauwelijks gesynchroniseerd worden met het daglicht, het welzijn van de medewerkers duurzaam sterken.


Ontwikkeld is het innovatieve lichtmanagementsysteem in nauwe afstemming met prof. dr. ing. Herbert Plischke, professor voor licht en gezondheid aan de Hogeschool München, faculteit voor toegepaste natuurwetenschappen en mechatronica. Uitgerust met VTL verandert een biologisch effectieve lamp helderheid en lichtkleur, georiënteerd aan het natuurlijke licht. Het grootste effect bereikt biodynamisch licht (Human Centric Lighting) als het vanuit een lichtbron met een groot vlak (indirecte verlichting) en onder de juiste invalshoek (van voren en van boven) op het oog treft.

Licht bij het samenspel met de hormonen

Cortisol- en melatoninepeil van het lichaam in een typisch verloop van een dag.


cortisol_nl.jpg
melatonin_nl.jpg

's Morgens

's Morgens

's Morgens wordt in het lichaam het hormoon cortisol geproduceerd. Het stimuleert de stofwisseling en programmeert het lichaam op dagbedrijf. Het eerste morgenlicht onderdrukt de productie van het slaaphormoon melatonine. VTL ondersteunt aan het begin van het kantoorwerk de activiteit van het stresshormoon cortisol door stimulerend koel-wit licht en hoge lichtsterkten.


Tussen de middag

Tussen de middag

In de loop van de dag wordt het hormoon cortisol in het lichaam permanent afgebouwd. Desondanks is er rond de voormiddag nog steeds een goed prestatievermogen van de op kantoor werkende mensen. Voor VTL betekent dat nog steeds overwegend activerend koel-wit licht en eerder hoge lichtsterkten bij te dragen.

's Middags

's Middags

In de middag is de cortisol-productie in het lichaam al duidelijk afgenomen; de actieve werkfase nadert het einde. De productie van het slaaphormoon is op dit tijdstip nog niet gewenst. VTL ondersteunt deze overgangstijd door een neutraal, gemengd licht. De sterkte van de verlichting wordt successief vermindert.

's Avonds

's Avonds

Het hormoon melatonine maakt moe en verlaagt de activiteit ten gunste van de nachtrust. Bij biodynamisch licht overdag valt de melatonine-spiegel 's nachts dienovereenkomstig hoog uit. De mens slaapt goed en is de volgende uitgerust en productief. VTL begeleidt de overgang naar de rustfase door een vermindering van de helderheid en ontspannend warm-wit licht.
Biodynamische verlichting op de industriewerkplek

Biodynamische verlichting op de industriewerkplek

Based on the recommendations of AT Kearney and the German Electrical and Electronic Manufacturers‘ Association (ZVEI), Waldmann proves with its study TAMETO VTL how biodynamic light can be used at industrial workplaces in the future. Using natural light, TAMETO VTL supports demanding manual tasks at assembly workplaces. The indirect light component is geared towards daylight and changes light colour (3,000 to 6,500 K) and light intensity according to a defined regulating curve period. The neutral light (4,000 K) in the direct light component can be continuously dimmed.Biodynamische verlichting op het kantoor van de voorman

Biodynamische verlichting op het kantoor van de voorman

Staand armatuur of pendelarmatuur, in combinatie met het lichtmanagementsysteem LUM CONNECT VTL komt biodynamisch licht heel simpel op het kantoor van de voorman en zorgt voor een verhoogd welzijn. Hiervoor simuleert het armatuur het natuurlijke licht op elk ogenblik van de dag, zonder de noodzaak van een aansluiting op het gebouwenmanagement. Volgens het principe Plug & Light profiteert de gebruiker zo in een handomdraai van het positieve biologisch effect van licht binnen het gebouw.
Meer informatie over onze producten

Armaturen met biodynamische verlichting VTL zijn gemarkeerd met het volgende logo

vtl.jpgVideo biodynamische verlichting VTL
Video NET Module
Meer informatie over biodynamische verlichting (Human Centric Lighting)

De derde dimensie van licht

Dat licht meer dan alleen het zien mogelijk maakt en voor atmosfeer in ruimten zorgt is al lang bekend. Maar dat het juiste licht ook een positief effect heeft op ons welzijn, ons bioritme en onze gezondheid laten wetenschappelijke onderzoeken zien. Sprake is van de derde biologische dimensie van licht – het Human Centric Lighting.


De inwendige klok

Hoewel ons biologisch ritme met 24 uur genetisch vastgelegd is, moet het elke dag opnieuw worden gesynchroniseerd door daglicht of kunstlicht dat op daglicht lijkt. Daarbij spelen de hormonen melatonine, cortisol en serotonine een rol. Wanneer licht ontbreekt als klok resp. aftelklok voor het lichaam, treden als gevolg daarvan slaapstoringen, chronische vermoeidheid of depressies op.


Biologisch werkend licht

Op de juiste dosis komt het aan. Om kunstlicht biodynamisch te kunnen laten werken moeten bepaalde parameters in acht worden genomen die de natuur ons laat zien. In ruimten ontstaat de „kunstlicht“-hemel door een combinatie uit directe/indirecte lichtbronnen. Ze verlichten homogeen het bovenste deel van de wand en het plafond.


Meer licht voor meer levenskwaliteit bij het ouder worden

Het ouder wordende oog heeft een veelvoud aan lichtsterkte nodig. Licht maakt mobiliteit en gedrag met zo min mogelijk beperkingen mogelijk. Schaduwarm en verblindingsvrij licht hebben een positief effect op de ruimtelijke waarneming.

Gebrekkig oriëntatie, onzekerheid en bewegingsdrang zijn typisch voor demente patiënten. U bevindt zich vaak in een soort sluimertoestand die nog wordt versterkt door ontoereikende lichtinvloeden. Pathologische rusteloosheid, slaapstoringen en zelfs een volledig omdraaien van het dag- en nachtritme zijn het gevolg. Een biodynamische verlichting ondersteunt gelijkmatig en effectief het bioritme.


Meerwaarde in de zorg en gezondheid

Het licht van de morgen stimuleert de geest en bevordert de activiteit. Vanaf het midden van de dag ondersteunt het warm-wit licht het lichaam en bereidt voor op de nacht. Het dag-nacht ritme resp. het bioritme wordt duurzaam gestabiliseerd. Enkele gerontologen zien daarin zelfs de mogelijkheid de toediening van slaapbevorderende medicijnen te reduceren.

Medewerkers berichten dat het licht de ziel goed doet en de ogen minder inspant. En als bewoners zich met minder angst bewegen en actiever deelnemen aan het dagelijks gebeuren vereenvoudigt dat ook het werk van het personeel.

De hogere investeringskosten zijn lonend: Dankzij het zeer hoge lichtrendement van de biodynamische armaturen zijn minder armaturen nodig dan bij conventionele pendelarmaturen. Daarnaast helpt het lichtmanagement energie te sparen.
Resumeren, discuteren, optimaliseren.
Waldmann is lid van de werkgroepen met betrekking tot het thema biologisch effectieve verlichting bij LightingEurope en ZVEI. LightingEurope representeert met meer dan 1000 fabrikanten de Europese verlichtingsindustrie. Het Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. ZVEI is belanghebbende van de innovatiefste industriebranche van Duitsland.


ZVEI
LightingEurope