Cradle to Cradle gecertificeerde producten

Cradle to Cradle

Wat betekent Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle® is een productcertificering die baseert op een concept dat reeds in de jaren 1990 ontwikkeld is door prof. pr. Michael Braungart en William McDonough. „Van de wieg tot de wieg“ luidt de vertaling en beschrijft de circulatie van materialen en voedingsstoffen in bilogische of technische kringlopen.

Cradle to Cradle® heeft de natuur als voorbeeld. Want in de biologische kringloop circuleren consumptiegoederen die na gebruik daarin teruggeleid kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat daaruit compost wordt. In de technische kringloop circuleren daarentegen duurzame goederen. Producten worden daavoor al in het design- en in het fabricageproces geoptimaliseerd voor de volgende gebruiksfase. In het ideale geval zijn alle bestanddelen niet schadelijk voor de gezondheid, kunnen na gebruik worden teruggewonnen en hergebruikt.

Meer informatie over Cradle to Cradle® vindt u bij EPEA en Drees & Sommer.


LAVIGO – wereldwijd eerste gecertificeerde kantoorarmatuur

Het staand armatuur LAVIGO van Waldmann is als werelwijd eerste kantoorarmatuur onderscheiden met het internationaal geldige Cradle to Cradle® certifcaat dat staat voor deze omvangrijke duurzaamheidsgedachte. Om aan de eisen te voldoen zijn alle gebruikte materialen geïdentificeerd en beoordeeld met betrekking tot toxicologische en recyclebare eigenschappen en voor een deel geoptimaliseerd. Bovendien waren voorwaarden voor de certificering bewijzen van de energiebalans, de noodzakelijke waterhoeveelheid en -kwaliteit en de naleving van sociale criteria.


LAVIGO heeft het bronzen level in het totale certificaat bereikt wat voor een product in dezr complexiteit een zeer goed resultaat is. De volgende levels zijn bereikt in de afzonderlijke ondercategorieën:

Category

Level

Material Health

Bronze

Material Reutilization

Silber

Energy and Carbon Management

Bronze

Water Management

Bronze

Social Fairness

Bronze

Overall Certification Level

Bronze


Cradle to Cradle gecertificeerde producten

Certificate Cradle to Cradle