Belysningslösningar för kontoret

Belysningslösningar för kontoret

En kontorsbelysning bör uppfylla de individuella behoven och motsvara de aktuella verksamheterna. Och de ändrar sig hela tiden under dagens lopp. Vid bildskärmsarbete, läsning på papper eller vid arbete med mobila enheter är en lämplig belysning absolut nödvändig för att arbetet inte ska vara uttröttande. En välbalanserad belysning gör att man ser bättre och förhöjer bekvämligheten när man ser. Intelligenta sensorer tar då inte bara hänsyn till dagsljusets påverkan utan även till närvaron på arbetsplatsen för att undvika onödig energiförbrukning. Välbefinnandet understöds dessutom av armaturer med dynamisk dagsljusimitation VTL.