Belysningslösningar för korridor och trapphus

Belysningslösningar för korridor och trapphus

I lokaler som inte används ständigt, till exempel korridorer och trapphus, är användning av närvarosensorer lämplig för att undvika onödig energiförbrukning. Trapphus har ofta en representativ karaktär men måste dessutom vara säkra för användaren. Ofta är det därför lämpligt att dessutom markera trappstegen med orienteringslampor.