Belysningslösningar för mötesrum

Belysningslösningar för mötesrum

Mötes-, utbildnings- och konferensrum används på väldigt många olika sätt. Belysningen måste därför uppfylla både kraven på miljön liksom kraven på funktionalitet. Väldigt olika situationer som samtal, presentationer eller kreativa workhops kräver en lämplig belysningssituation som dessutom kan lösas lösas genom släckning, dimning eller andra individuella alternativ.