Cradle to Cradle-certifierade produkter

c2c.jpg

Vad betyder Cradle to Cradle?

Cradle to Cradle® är en produktcertifiering baserad på ett koncept utvecklat redan på 1990-talet av prof. Dr. Michael Braungart och William McDonough. "Från vaggan till vaggan" lyder översättningen och beskriver cirkulationen av material och näringsämnen i biologiska eller tekniska kretslopp.

Cradle to Cradle® har naturen som förebild. I det biologiska kretsloppet cirkulerar förbrukningsmaterial, som kan återföras till kretsloppet efter att de använts klart, till exempel genom att bli kompost. I ett tekniskt kretslopp däremot cirkulerar produkter. Dessa produkter optimeras för att bli resurser i nästa användningsfas redan under design- och tillverkningsprocessen. I idealfallet är alla beståndsdelar ej hälsovådliga och kan återvinnas och återanvändas när de använts klart.

Ytterligare informationer om Cradle to Cradle® hittar du hos EPEA och Drees & Sommer.


LAVIGO – världens första certifierade kontorsarmatur

Golvarmatur LAVIGO från Waldmann är världens första kontorsarmatur, som försetts med det internationellt giltiga Cradle to Cradle®-certifikatet, som står för denna mycket omfattande hållbarhetsfilosofi. För att uppfylla kraven identifierades alla använda material och bedömdes med avseende på sina toxikologiska och återvinningsmässiga egenskaper och optimerades delvis. För certifieringen krävdes därutöver intyg om energibalansräkningen, erforderlig vattenmängd och -kvalitet och iakttagandet av sociala kriterier.


LAVIGO uppnådde brons-nivån i den totala certifieringen, vilket är ett mycket gott resultat för en så komplex produkt. Följande nivåer uppnåddes i de enskilda underkategorierna:

Category

Level

Material Health

Bronze

Material Reutilization

Gold

Energy and Carbon Management

Bronze

Water Management

Silber

Social Fairness

Silber

Overall Certification Level

Bronze


Cradle to Cradle-certifierade produkter

Certificate Cradle to Cradle