Biodynamiska belysning LUM CONNECT VTL

Ljus för bättre arbetsförhållanden

LUM CONNECT
Biodynamiska belysning LUM CONNECT VTL

Människokroppen utför samma program varje dag. Den ”inre klockan” bestämmer sömnperioder och vakna perioder, men även hjärtfrekvensen, blodtrycket och humöret. Det är en rytm av biologiska processer som till stor del styrs och stöds av ljuset. Här spelar hormonerna kortisol och melatonin en viktig roll. Om kroppen inte får något ljus som signalerar tiden och rytmen kan man drabbas av kronisk trötthet, sömnstörningar eller depressioner.


VTL (Visual Timing Light) ger uppmuntrande ljus på kontoret – hela dagen. Det innovativa ljusregleringssystemet transporterar det naturliga dagsljusets dynamik in i byggnaden och förstärker ljuskvalitetens känslomässiga och ergonomiska aspekter. Det biodynamiska ljuset (Human Centric Lighting) kan bidra till att medarbetarna trivs bättre på lång sikt, inte minst på kontor med liten mängd dagsljus och under vintermånaderna, när den inre klockan fungerar sämre på grund av bristen på dagsljus.


Det innovativa ljusregleringssystemet har utvecklats tillsammans med Herbert Plischke, professor för ljus och hälsa vid fakulteten för applicerad naturvetenskap och mekatronik på Münchens högskola. En biologiskt styrd lampa med VTL förändrar ljusstyrkan och ljusets färgton efter det naturliga dagsljuset. Effektivast är det biodynamiska ljuset (Human Centric Lighting) när det når ögat från en stor ljuskälla (indirekt belysning) och från rätt vinkel (framifrån och)

Samspelet mellan ljus och hormoner

Kroppens kortisol- och melatoninnivåer en normal dag.


cortisol_en.jpg
melatonin_en.jpg

På morgonen

På morgonen

På morgonen producerar kroppen hormonet kortisol. Det aktiverar ämnesomsättningen och signalerar till kroppen att dagen börjar. Gryningen stoppar produktionen av sömnhormonet melatonin. Vid arbetsdagens början stödjer VTL stresshormonet kortisols aktivitet genom ett uppiggande kallt ljus och hög ljusstyrka.

Mitt på dagen

Mitt på dagen

Under dagens lopp minskas hormonet kortisol i kroppen undan för undan. Ändå kan en kontorsarbetare fortfarande arbeta bra och effektivt. För VTL innebär det även fortsättningsvis ett aktiverande kallt ljus och ganska hög ljusstyrka.

På eftermiddagen

På eftermiddagen

På eftermiddagen har kroppens kortisolproduktion avtagit betydligt, och den aktiva arbetsfasen går mot sitt slut. Produktionen av sömnhormonet efterfrågas ännu inte. VTL stödjer denna övergångstid med ett neutralt blandljus. Ljusstyrkan minskas undan för undan.

På kvällen

På kvällen

Hormonet melatonin skapar trötthet och minskar aktiviteten till förmån för nattens sömn. Med biodynamiskt ljus på dagen blir melatoninnivån på natten hög. Man sover gott och är nästa dag utvilad och produktiv. Under övergången till vilofasen bidrar VTL med minskat ljus och avslappnande varmt ljus.
Biodynamiska belysning LUM CONNECT VTL för golvarmaturer

Biodynamiska belysning LUM CONNECT VTL för golvarmaturer
 • Ljusregleringssystem för biodynamiskt ljus

 • Plug & light: Systemet är integrerat i armaturerna – det krävs ingen anslutning till byggnadens automatik

 • Simulerar det naturliga ljuset för respektive tid på dygnet

 • Varierar automatiskt den indirekta ljusmängden och färgtonen mellan 6500 och 3000 K i realtid

 • Direkt arbetsljus i den neutrala färgtonen 4 000 K som kan ställas in individuellt

 • Kan kombineras med LUM CONNECT TALK och LUM CONNECT MANAGE


På morgonen

På morgonen


Mitt på dagen

Mitt på dagen


På eftermiddagen

På eftermiddagen


På kvällen

På kvällen


Mer information om våra produkter

Golvarmaturer med biodynamiska belysning VTL märkt med följande logotyp

vtl.jpgBiodynamiska belysning LUM CONNECT VTL för rumsarmaturer

Biodynamiska belysning LUM CONNECT VTL för rumsarmaturer

 • Ljusregleringssystem för biodynamiskt ljus

 • Systemet är integrerat i den externa kontrollen NET Modul, det behövs inget idrifttagande och således ingen installationsprogramvara, all information är sparad på ett SD-kort

 • Flera biodynamiska pendelarmaturer, infällda armaturer eller takarmaturer ansluts via DALI med NET Modul

 • Simulerar det naturliga ljuset för respektive tid på dygnet

 • Varierar automatiskt den indirekta och direkta ljusmängden och färgtonen mellan 6500 och 3000 KPå morgonen

På morgonen


Mitt på dagen

Mitt på dagen


På eftermiddagen

På eftermiddagen


På kvällen

På kvällen


Mer information om våra produkter

Rumsarmaturer med biodynamiska belysning VTL märkt med följande logotyp

vtl.jpg
Video biodynamiska belysning VTL
Video NET Modul

Sammanfatta, diskutera och optimera.
Waldmann är medlem i arbetsgrupperna om biologiskt verksam belysning i LightingEurope och ZVEI. LightingEurope representerar med sina över 1 000 tillverkare den europeiska belysningsbranschen. ZVEI står för centralförbundet för elektroteknik- och elektronikindustrin som är en intresserepresentant för de mest innovativa industribranscherna i Tyskland.


ZVEI
LightingEurope